Cennik usług związanych z udzielaniem porad prawnych i reprezentacją Klientów, świadczonych przez kancelarię adwokacką adwokat Karoliny Stachury w Krakowie nie jest ściśle określony. Wynagrodzenie adwokata jest każdorazowo ustalane indywidualnie i zależy od wielu czynników, takich jak: nakład pracy i stopień skomplikowania danej sprawy, a także wartość przedmiotu sporu. Można więc powiedzieć, że nie istnieje cennik kancelarii adwokackiej.

Adwokat Kraków – cennik i rodzaje rozliczania

Ustalając wynagrodzenie zawsze staram się dostosować do potrzeb i możliwości Klienta. Istnieją 4 główne sposoby określania ceny za usługi adwokackie i rozliczania:

    • Wynagrodzenie ryczałtowe – stawka za prowadzenie sprawy ustalana jest z góry, najczęściej na pierwszym spotkaniu i jest niezależna od ilości czasu pracy adwokata, czy też od liczby podjętych czynności. Dla przykładu taki cennik obowiązuje często w sprawach o rozwód w mojej kancelarii w Krakowie
    • Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin lub wykonanych czynności – stawka za prowadzenie sprawy również ustalana jest z góry, jednak z założeniem określonego limitu czynności czy też ilości godzin pracy adwokata w cenie. Wszelkie czynności podejmowane ponad limit podlegają osobnemu wynagrodzeniu, kwotowemu albo godzinowemu. Ten sposób rozliczenia sprawdza się szczególnie w takich sprawach, gdzie trudno z góry jest określić, ile czynności będzie musiał wykonać adwokat.
    • Wynagrodzenie godzinowe – w tym modelu rozliczeniowym ustalana jest stawka za godzinę pracy adwokata, a następnie rozliczana jest ilość godzin poświęconych na daną czynność. Taki sposób rozliczania sprawdza się w przypadku sporządzania umów, opinii prawnych, czy też sporządzania wyłącznie pism na zlecenie Klienta, bez prowadzenia sprawy sądowej.
    • Success fee – dodatkowa premia – cennik za usługi adwokackie musi być określany zgodnie z przepisami prawa oraz Kodeksem Etyki Adwokackiej. Zgodnie z tym aktem prawnym nie jest możliwe ustalenie ceny za usługę adwokacką, której zapłata uzależniona jest wyłącznie od sukcesu (wygrania sprawy). Jest natomiast możliwe ustalenie dodatkowej premii za wygranie sprawy. W praktyce zatem adwokat może zgodzić się na określenie nieco niższego wynagrodzenia ryczałtowego z jednoczesnym ustaleniem kwoty dodatkowej premii za wygranie sprawy.

Adwokat Kraków – Sposoby rozliczania 

Co do zasady wynagrodzenie za sługi adwokackie świadczone przez kancelarię z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4 płatne jest góry – z chwilą udzielenia adwokatowi pełnomocnictwa do działania. Mając na uwadze indywidualne podejście do każdego Klienta w uzasadnionych wypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty. Podatek VAT za usługi adwokackie wynosi 23%, wycena usług adwokackich jest zawsze podana w kwocie brutto.