Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 1. Administrator danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Stachura, ul. Józefitów 9/4, 30-039 Kraków 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w następujących celach: świadczenie pomocy prawnej, w tym występowanie w imieniu klienta przed urzędami i sądami, udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych; wykonywanie umowy z klientem; podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych; cele archiwizacyjne; w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.adwokatstachura.pl.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 • przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy regulujące określone postępowanie przed sądami, sadami administracyjnymi, organami administracyjnymi, czy organami ścigania (np.: k.p.c., k.p.k., k.p.a., p.p.s.a) w szczególności w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), NIP, KRS.
 • umowa z klientem – w zakresie wszelki danych przekazanych przez klienta, w zakresie, w jakim przetwarzanie tychże danych jest niezbędne do wykonania umowy, w tym do świadczenia pomocy prawnej i usług prawnych na rzecz klienta,
 • w zakresie kategorii danych określonych w art. 9 RODO oraz danych określonych w art. 10 RODO przetwarzanie następuje z uwagi na wykonywanie przez Administratora zawodu adwokata, świadczeniu przez niego pomocy prawnej i usług prawnych, związanego z tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zarówno w postępowaniu sądowym, administracyjnym, jak i też innym postępowaniu pozasądowym, lub związanego z ochroną żywotnych interesów osób, których dane dotyczą.
 • nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas świadczenia pomocy prawnej i usług prawnych na rzecz klienta. Mamy uzasadniony interes w tym, aby uzyskać dane niezbędne do świadczenia usług prawnych i wykonywaniu zawodu adwokata.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Administratora oraz przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, lub sprawa, lub świadczenie usługi prawnej, w której dane osobowe zostały zgromadzone.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz naszym podwykonawcom w zakresie świadczonych usług prawnych, tj. dostawcom wykonującym usługi księgowe, usługi hostingowe, usługi prawne.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) prawo do usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania danych – można żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 1. Pliki cookies

1) witryna www.adwokatstachura.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są jednocześnie do celów statystycznych, a ich analiza ma charakter anonimowy.
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2) użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jest możliwość dowolnego określenia warunków przechowywania plików cookies, uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia użytkownika, a także zablokowania automatycznej ich obsługi. Ograniczenie stosowania plików cookies może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia umowy oraz nawiązania kontaktu. 

  W celu wykonania swoich praw proszę o skierowanie żądania pod adres e-mail: kancelaria@adwokatstachura.pl Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.