Naruszenie praw pacjenta - Kraków

adwokat od praw pacjenta

Pacjenci stają się coraz bardziej świadomi swoich praw. Coraz częściej reagują na nieprawidłowości, które spotykają ich w placówkach medycznych. Prawo do świadczeń medycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, prawo do informacji czy prawo do dokumentacji medycznej – to tylko niektóre przykłady praw pacjenta, które bywają naruszane. W mojej praktyce jako adwokat specjalizujący się w prawie medycznym bardzo często spotykam się z przypadkami, gdy Klienci zgłaszają naruszenie ich praw pacjenta. Często też sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny są ściśle powiązane z naruszeniem praw pacjenta. 

W ramach wąskiej specjalizacji jaką jest prawo medyczne, w mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam, oferuję pomoc prawną i reprezentuję Klientów w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.

Oferta mojej kancelarii w Krakowie skierowana jest zarówno do pacjentów jak też osób reprezentujących zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki).

Prawa pacjenta – co to jest?

Prawa pacjenta określone są w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ale także w Karcie Praw Pacjenta czy Konstytucji RP. Przykładowo są to prawa pacjenta do:

 • świadczeń zdrowotnych
 • informacji
 • tajemnicy
 • wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • dokumentacji medycznej
 • i inne

Na straży praw pacjenta zgodnie z ustawą stoi Rzecznik Praw Pacjenta – to ten organ stwierdza, że doszło do naruszenia praw pacjenta, co może być samoistną przesłanką do uzyskania zadośćuczynienia.

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę może być złożony w następujących trybach postepowań, w zależności od podstawy roszczenia czy wartości przedmiotu sporu:

 • zwykłym,
 • upominawczym,
 • uproszczonym,
 • nakazowym,
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

W razie naruszenia niektórych praw pacjenta przysługuje prawo żądania zadośćuczynienia (czyli odszkodowania za tzw. straty moralne, szkodę niemajątkową). Roszczenia o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta są niezależne od roszczeń z tytułu błędu medycznego. 

Nie w każdym przypadku jednak zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta się należy, dlatego warto skonsultować swój przypadek z adwokatem medycznym, żeby ustalić jakie mamy prawa i czego możemy się domagać w konkretnym przypadku.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Kiedy zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta nie może być przyznane?

Sąd nie przyzna zadośćuczynienia, gdy naruszone zostaną prawa pacjenta do:

 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
 • informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia;
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Jak rozpocząć sprawę o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta?

Sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta często toczą się w połączeniu z procesem o błąd medyczny. Jednakże naruszenie określonych praw pacjenta jest samoistną przesłanką do wypłaty zadośćuczynienia. Ocena czy doszło do naruszenia praw pacjenta, czy też to subiektywny pogląd pacjenta nie zawsze jest jednoznaczna. Zatem zanim zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta sprawa wymaga szczegółowej analizy faktycznej i prawnej. W tym przypadku bardzo przydatne jest uzyskanie potwierdzenia swoich racji od Rzecznika Praw Pacjenta, który stwierdza na nasz wniosek czy doszło do naruszenia praw pacjenta. To znacznie ułatwia uzyskanie zadośćuczynienia. Kiedy jesteśmy przekonani o swoich racjach i mamy zgromadzone odpowiednie dowody na poparcie swoich twierdzeń, istnieje szereg możliwości działania celem dochodzenia swoich praw. Niestety w praktyce zadośćuczynienia za naruszenia praw pacjenta przyznawane są dopiero w procesach sądowych. Szpitale i ubezpieczyciele konsekwentnie odmawiają wypłat, a Rzecznik Praw Pacjenta jedynie stwierdza, czy doszło do naruszeń. Zadośćuczynienie w takim wypadku musi zasądzić sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym opinii biegłego, ale także biorąc pod uwagę decyzję Rzecznika Praw Pacjenta.

  Co sąd bierze pod uwagę w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta? Na co zwraca uwagę? 

  W sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta nie musimy wykazywać żadnej szkody – naruszenie praw pacjenta jest samoistną przesłanką wypłaty zadośćuczynienia. Sąd dokonuje oceny czy doszło do naruszenia praw pacjenta, a jeśli tak, to ocenia rozmiar krzywdy – a na tej podstawie wysokość zadośćuczynienia. Dokonuje tego na zasadach ogólnych dotyczących spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

  Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta. Na czym polega współpraca?

  Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję Klientów, którzy jako pacjenci dochodzą roszczeń związanych z naruszeniem ich praw. Pomagam także pracownikom służby zdrowia i przedstawicielom zawodów medycznych. Jako doświadczony adwokat od prawa medycznego doradzam jakie są możliwe działania w konkretnej sytuacji i jakie mogą być ich konsekwencje, sporządzam stosowne pisma do placówek, ubezpieczycieli oraz organów, a także wezwania do wypłaty zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, sporządzam pozwy do sądu wraz z niezbędnymi wnioskami dowodowymi, w przypadku osób pozwanych sporządzam odpowiedzi na pozwy i przygotowuję stosowną argumentację pozwalającą na odparcie twierdzeń pozwu. Reprezentuję Klientów na każdym etapie postępowania w sprawie o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, a także w postępowaniu egzekucyjnym.

  Reprezentuję Klientów przed:

  • Rzecznikiem Praw Pacjenta
  • ubezpieczycielem
  • sądem 

  Adwokat medyczny w Krakowie. Komu pomaga adwokat od praw pacjenta?

  W ramach wąskiej specjalizacji jaką jest prawo medyczne pomagam zarówno pacjentom, których prawa zostały naruszone jak też przedstawicielom zawodów medycznych. Oferta kancelarii obejmuje kompleksową obsługę w sprawach z zakresu dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.

  Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w dochodzeniu zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

  Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy związanej z naruszeniem praw pacjenta uzależnione jest od wielu czynników i ustalane jest zawsze indywidualnie przed podjęciem się reprezentowania Klienta. W sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta punktem wyjścia do określenia wynagrodzenia adwokata może być wartość sprawy. Stawki minimalne określone są przez rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

  Z jakimi problemami z zakresu praw pacjenta Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

   • Jakie są prawa pacjenta?
   • Czy za naruszenie praw pacjenta należy się zadośćuczynienie?
   • Gdzie zgłosić naruszenie praw pacjenta?
   • Czy ubezpieczyciel wypłaci zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta?
   • Jak wysokie jest zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta?

   Adwokat od praw pacjenta. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

    Prawo medyczne i sprawy z zakresu naruszenia praw pacjenta nie należą do łatwych. Jest to bardzo wąska specjalizacja, a sprawy sądowe o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta bywają długotrwałe ze względu na opiniowanie biegłych i skomplikowane, przede wszystkim z uwagi na wiedze specjalistyczną i niestety często opór placówek medycznych i ubezpieczycieli. Prawo medyczne jest w kręgu moich zainteresowań i na bieżąco pogłębiam swoją wiedzę w tym zakresie uczestnicząc w branżowych szkoleniach związanych z tym tematem. Z sukcesem pomagam moim Klientom w uzyskiwaniu satysfakcjonujących ich zadośćuczynień za naruszenie praw pacjenta.

    Prawa pacjenta – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.

    W jakiej wysokości może być przyznane zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta?

    Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie istnieją żadne widełki czy też tabele kwot. Z pomocą do określenia możliwej do uzyskania kwoty zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta może przyjść orzecznictwo sądów w tym zakresie. Średnie kwoty to między 10.000 zł a 50.000 zł. Jednak kwoty te nie stanowią wyznacznika do tego, ile w konkretnej sprawie przyzna sąd.

    Czy adwokat może ocenić czy dana sprawa kwalifikuje się na sprawę o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta?

    Adwokat od spraw medycznych zawsze dogłębnie analizuje dokumentację dostarczoną przez Klienta i ocenia przedstawiony stan faktyczny. Jeżeli z dokumentów i opisu stanu faktycznego może wynikać, że doszło do naruszenia praw pacjenta to adwokat zarekomenduje możliwe dalsze działania. 

     

    Potrzebujesz porady prawnej z zakresu naruszenia praw pacjenta w Krakowie? Zapraszam

    Moja kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie medycznym ma siedzibę w Krakowie przy ul. Józefitów 9/4. Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 536-260-716 oraz mailowego na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

    Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

    Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: