Prawo do obrony przysługuje każdemu w szerokim znaczeniu i jest podstawową zasadą państwa prawa. Każdy komu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa albo wniesiono przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu ma prawo do ustanowienia obrońcy w osobie adwokata. Działając jako obrońca w sprawach karnych w każdym przypadku gwarantuję dążenie do optymalnej i realnie możliwej ochrony interesów Klienta. Każda sprawa karna wymaga przyjęcia innej taktyki i w każdej sprawie karnej sukces może oznaczać co innego. Jako adwokat od spraw karnych, zdając sobie sprawę ze stresu i niepokoju jaki towarzyszy moim Klientom, zapewniam sprawny kontakt i odpowiedź na nurtujące ich pytania z zakresu prawa karnego. Moja kancelaria w Krakowie zapewnia podejrzanym i oskarżonym między innymi udział w czynnościach na policji i w prokuraturze oraz reprezentację przed sądem w sprawach karnych, a także doradztwo prawne w zakresie ustalenia optymalnej linii obrony i podjęcia działań celem możliwie najkorzystniejszego w danej sytuacji zakończenia postępowania karnego.

Dział spadku – co to jest?

Podejrzanym jest osoba, której został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa w postępowaniu przygotowawczym. Oskarżony natomiast, to osoba, przeciwko której został już wniesiony akt oskarżenia do sądu. Co do zasady osoby te mają tożsame prawa, m.in.:

 • prawo do obrony i ustanowienia obrońcy,
 • prawo do zapoznania się z materiałami postępowania (które w postępowaniu przygotowawczym może być czasowo ograniczone),
 • prawo do składania wyjaśnień,
 • prawo do odmowy składania wyjaśnień,
 • prawo do składania wniosków dowodowych,
 • prawo do uczciwego i dwuinstancyjnego procesu.

Obrońca podejrzanego i oskarżonego w sprawie karnej

Podejrzany i oskarżony mają bezwzględne prawo do obrony i ustanowienia obrońcy w osobie adwokata.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie obrony podejrzanych i oskarżonych. Na czym polega współpraca?

Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję podejrzanych i oskarżonych w Krakowie oraz w innych miastach na wszystkich etapach postępowania karnego. Jako adwokat od spraw karnych ustalam z Klientem strategię działania i optymalną linię obrony. Biorę udział w czynnościach procesowych na policji, w prokuraturze oraz rozprawach sądowych. Celem działania obrońcy jest niewątpliwie jak najmniej dotkliwy finał sprawy karnej dla oskarżonego. Trzeba jednak pamiętać, że skuteczność działań adwokata jest zawsze uzależniona od realiów indywidualnej sytuacji, sukces w każdej sprawie karnej może oznaczać co innego.

Adwokat dla podejrzanych i oskarżonych w Krakowie. Komu pomaga obrońca w sprawach karnych?

W ramach specjalizacji prawo karne kancelaria w Krakowie oferuje pomoc prawną i obronę m.in. sprawach o przestępstwa:

 • przeciwko życiu i zdrowiu (np. bójka, pobicie, błąd medyczny)
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości)
 • przeciwko wolności (np. stalking)
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (np. zgwałcenie)
 • przeciwko rodzinie i opiece (np. znęcanie)
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (np. zniesławienie, zniewaga)
 • przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, oszustwo)
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu (oszustwo kredytowe, udaremnienie lub i uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli)

Jako adwokat od spraw karnych oferuję rzetelną i fachową pomoc prawną w zakresie obrony podejrzanego i oskarżonego.

 • potrzebujesz adwokata od prawa karnego?
 • masz sprawę karną?
 • zostały postawione Ci zarzuty?

Zapraszam do kontaktu, na pewno pomogę!

Sądowy dział spadku

Nie zawsze możliwy jest umowny spadku. W przypadku braku porozumienia pomiędzy spadkobiercami czy też braku kontaktu między nimi, konieczne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o dział spadku. W przypadku sądowego działu spadku zasadą jest dział całego spadku, a wyjątkiem dział częściowy. Wyjątek ten znajdzie zastosowanie w szczególności, gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach karnych?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy karnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy i koniecznego nakładu pracy adwokata. Cena za usługi ustalana jest zawsze indywidualnie przed podjęciem się reprezentowania Klienta. W sprawach karnych możliwe jest rozliczanie ryczałtowe, za czynności albo za poszczególne etapy postępowania.

  Adwokat Karolina Stachura Kraków

  Mój priorytet to Twoje prawa
  Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

  Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

  Z jakimi problemami z zakresu prawa karnego Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • wypadek komunikacyjny
  • oszustwo 
  • oszustwo kredytowe
  • stalking
  • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia 
  • błąd medyczny
  • znęcanie
  • bójka
  • pobicie
  • rozbój
  • system dozoru elektronicznego
  • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

  Adwokat dla podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

  Jako obrońca w sprawach karnych zawsze uczciwie wyjaśniam Klientowi w jakiej sytuacji prawnej się znajduje. Nie obiecuję rzeczy niemożliwych, ale też podejmuję wszelkie możliwe kroki prawne w celu ochrony interesów podejrzanego i oskarżonego i zabezpieczenia gwarancji prawa do obrony. 

  Podejrzany i oskarżony w sprawie karnej – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o obronę w sprawie karnej

  Kiedy ktoś staje się podejrzanym?

  Osoba otrzymuje status podejrzanego w chwili postawienia zarzutów w postępowaniu przygotowawczym.

  Czy podejrzany ma prawo do obrony?

  Tak, zarówno podejrzany jak też oskarżony mają prawo do obrony.

  Jakie prawa ma oskarżony?

  Oskarżony ma prawo do obrony i ustanowienia obrońcy. Może składać wyjaśnienia a także odmówić składania wyjaśnień. Ma także prawo przedstawiać dowody swojej niewinności, mimo że z racji zasady domniemania niewinności, to oskarżyciel musi udowodnić oskarżonemu popełnienie przestępstwa.

  Potrzebujesz porady prawnej jako podejrzany i oskarżony w Krakowie? Zapraszam

  Moja kancelaria adwokacka specjalizująca się w obronie w sprawach karnych znajduje się w Krakowie przy ul. Józefitów 9/4. Zapraszam do kontaktu.

  Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

  Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: