Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny - Kraków

adwokat od błędów medycznych

Dochodzenie roszczeń wynikających z błędów medycznych staje się coraz bardziej powszechne, świadomość pacjentów wzrasta, a sądy nie bagatelizują problematyki błędów w sztuce lekarskiej. Wielość spraw dotyczących błędów medycznych sprawia też, że na rynku dostępne są kancelarie adwokackie specjalizujące się w tych trudnych i długotrwałych sprawach. Dokonując oceny konkretnej sytuacji jako adwokat specjalizujący się błędach medycznych zawsze wskazuję, że w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego możliwe jest dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. Sytuacja za każdym razem wymaga indywidualnej analizy doświadczonego prawnika medycznego. Aby udowodnić błąd medyczny i jego skutki niezbędna jest fachowa wiedza oraz znajomość przepisów a także orzecznictwa.

W ramach wąskiej specjalizacji jaką jest prawo medyczne, w mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam, oferuję pomoc prawną i reprezentuję Klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

Oferta mojej kancelarii w Krakowie skierowana jest zarówno do pacjentów jak też osób reprezentujących zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki).

Błąd medyczny – co to jest?

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta definiuje pojęcie zdarzenia medycznego. Za zdarzenie medyczne uznaje się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną diagnozą, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby; leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu operacyjnego; zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Należy pamiętać, że za błąd medyczny uważa się taki, który nastąpił w wyniku działania nie tylko lekarza, ale całego personelu medycznego. Zatem błąd lekarski jest pojęciem węższym, bo może wynikać tylko z działań lekarza. Błędem lekarskim jest działanie bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i leczenia niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. 

  Rodzaje błędów medycznych

  Błędy medyczne mogą być:

  • diagnostyczne,
  • terapeutyczne,
  • organizacyjne,
  • techniczne

  Jakimi sprawami o błędy medyczne w Krakowie zajmuje się adwokat Karolina Stachura?

  Moja kancelaria w Krakowie specjalizuje się w prawie medycznym, w tym w sprawach z zakresu błędów medycznych. Udzielam porad prawnych oraz prowadzę sprawy związane z błędem medycznym. Reprezentuję zarówno pacjentów jak i pracowników służby zdrowia w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, w kwestiach takich jak:

  • błąd z zakresu stomatologii i implantologii stomatologicznej
  • błąd okołoporodowy
  • błąd z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej
  • zakażenia szpitalne
  • inne błędy medyczne

  A także w sprawach karnych związanych z błędami medycznymi, wykonywaniem zawodów medycznych (prawo karne)

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

  Reprezentuję Klientów w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny na każdym etapie postępowania. Sprawy o błąd medyczny nie należą do prostych i oczywistych. W takich sprawach niezależnie czy toczą się na etapie przedsądowym, w postępowaniu przed ubezpieczycielem czy też przed sądem, kluczowa jest opinia biegłego z danej specjalizacji. W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny konieczne jest wykazanie, że błąd spowodował określony skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu. Konieczne jest także udowodnienie szkody (straty materialne) i wykazanie krzywdy (tzw. straty moralne). Moja kancelaria adwokacka w Krakowie pomaga Klientom w sprawach o błędy lekarskie okołoporodowe, podczas leczenia stomatologicznego i implantologii stomatologicznej, błędy w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej oraz w zakresie innych błędów medycznych.

  Jak rozpocząć sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny?

  Klienci często pytają czy ich sprawa to błąd medyczny. Nic dziwnego, skoro szpital zapewniał, że wszystko jest w porządku. Poza tym nikt nie mówi pacjentom o ich prawach. Dlatego też jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędnego leczenia czy złej diagnozy, to warto skonsultować sytuację z doświadczonym adwokatem. Błędy medyczne dla ich udowodnienia wymagają wiedzy i dociekliwości, a ostatecznie i tak konieczna jest opinia biegłego. Zatem zanim zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny sprawa wymaga szczegółowej analizy faktycznej i prawnej. Kiedy jesteśmy przekonani o swoich racjach i mamy zgromadzone odpowiednie dowody na poparcie swoich twierdzeń, istnieje szereg możliwości działania celem dochodzenia swoich praw. Niestety w praktyce wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia przyznawane są dopiero po długoletnich procesach sądowych. Ubezpieczyciele odmawiają wypłat, a Rzecznik Praw Pacjenta czy Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jedynie stwierdzają, że doszło do naruszeń. Decyzje powyższych organów mogą być pomocne w dochodzeniu roszczeń, jednak nie przyznają one odszkodowań

   Adwokat Karolina Stachura Kraków

   Mój priorytet to Twoje prawa
   Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

   Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

   Co sąd bierze pod uwagę w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny? Na co zwraca uwagę? 

   W sprawach o błędy medyczne – ze względu na ich skomplikowany charakter – nie warto działać samodzielnie. Sądy kierują się przy orzekaniu przede wszystkim opiniami biegłych, natomiast to strona oferuje materiał dowodowy. Trzeba pamiętać, że dokumentacja medyczna nie zawsze musi być super-dowodem w sprawie o błąd medyczny. Jest tak dlatego, że niezwykle często dokumentacja jest po prostu niepełna, a zdarza się i nierzetelna. Warto zwracać na to uwagę. Klienci bardzo często nie wiedzą nawet, co jest napisane w ich dokumentacji medycznej i jakie ma to znaczenie. Nie warto tez zwlekać ze skonsultowaniem swojej sprawy z adwokatem – czym dłuższy czas mija od zdarzenia tym trudniej jest dojść do prawdy. Podsumowując – w sprawie o błąd medyczny należy wykazać nie tylko zaistnienie tego błędu, ale także jego związek z naszym uszczerbkiem na zdrowiu, szkodą i krzywdą, a także wysokość szkody – czyli ile wydaliśmy i utraciliśmy w związku ze zdarzeniem. Do określenia wysokości zadośćuczynienia sąd ocenia rozmiar naszej krzywdy. Są to analogiczne zasady jak we wszystkich sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

   Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny. Na czym polega współpraca?

   Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję Klientów, którzy jako pacjenci dochodzą roszczeń związanych z błędnie prowadzonym leczeniem i jego skutkami. Pomagam także pracownikom służby zdrowia i przedstawicielom zawodów medycznych, którzy mierzą się z oskarżeniami pacjentów o popełnienie błędu medycznego. Jako doświadczony adwokat prawa medycznego doradzam jakie są możliwe działania w konkretnej sytuacji i jakie mogą być ich konsekwencje, sporządzam stosowne pisma do placówek, ubezpieczycieli oraz organów, a także wezwania do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, sporządzam pozwy do sądu wraz z niezbędnymi wnioskami dowodowymi, a także w razie potrzeby wnioski o zabezpieczenie roszczenia, w przypadku osób pozwanych sporządzam odpowiedzi na pozwy i przygotowuję stosowną argumentację pozwalającą na odparcie twierdzeń pozwu. Reprezentuję Klientów na każdym etapie postępowania w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, a także w postępowaniu egzekucyjnym.

   Reprezentuję Klientów przed:

   • Rzecznikiem Praw Pacjenta
   • ubezpieczycielem
   • sądem 

   Adwokat medyczny w Krakowie. Komu pomaga adwokat od błędów medycznych?

   W ramach wąskiej specjalizacji jaką jest prawo medyczne pomagam zarówno pacjentom, których prawa zostały naruszone jak też przedstawicielom zawodów medycznych. Oferta kancelarii obejmuje kompleksową obsługę w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń wynikających z błędu medycznego.

    Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w dochodzeniu roszczeń wynikających z błędów medycznych?

    Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy związanej z błędem medycznym uzależnione jest od wielu czynników i ustalane jest zawsze indywidualnie przed podjęciem się reprezentowania Klienta. W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny punktem wyjścia do określenia wynagrodzenia adwokata może być wartość sprawy. Stawki minimalne określone są przez rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

     Z jakimi problemami z zakresu błędu medycznego Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

      • Czy moja sprawa kwalifikuje się na sprawę o błąd medyczny?
      • Jak wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie mogę uzyskać?
      • Czy podczas zabiegu medycyny estetycznej też może dojść do błędu medycznego?
      • Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za błąd lekarza/szpitala?
      • Jak udowodnić błąd medyczny?

       Adwokat od błędów medycznych. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

        Prawo medyczne i sprawy z zakresu błędów medycznych nie należą do łatwych. Jest to bardzo wąska specjalizacja, a sprawy sądowe o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny bywają długotrwałe ze względu na opiniowanie biegłych i skomplikowane, przede wszystkim z uwagi na terminologię medyczną, konieczność zrozumienia dokumentacji medycznej oraz prawidłowego sformułowania roszczeń i trafnej polemiki z opinią biegłego. Prawo medyczne jest w zakresie moich zainteresowań i na bieżąco pogłębiam swoją wiedzę w tym zakresie uczestnicząc w branżowych szkoleniach związanych z tematem błędów medycznych. Prowadząc na co dzień sprawy o błędy medyczne w Krakowie i w całym kraju, posiadam konieczne doświadczenie i niezbędne wyczucie w zakresie tych spraw. Z sukcesem pomagam moim Klientom w uzyskiwaniu satysfakcjonujących ich odszkodowań i zadośćuczynień za błędy medyczne.

         Błąd medyczny – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy z zakresu błędu medycznego

         Czy błąd medyczny może być przestępstwem?

         Tak, zdarza się że błąd popełniony przez lekarza będzie jednocześnie czynem z zakresu prawa karnego. Przykładem może być narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.), nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.). błąd lekarski oczywiście musi być zawiniony, aby można było pociągnąć go do odpowiedzialności karnej. 

         Czy adwokat może ocenić czy dana sprawa kwalifikuje się na sprawę o błąd medyczny?

         Adwokat od spraw medycznych zawsze dogłębnie analizuje dokumentację dostarczoną przez Klienta. Jeżeli z dokumentów które posiada Klient wynika, że doszło do błędu medycznego to adwokat zaproponuje możliwe dalsze działania. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, to adwokat określi jakie dodatkowe dokumenty/informacje będą potrzebne do dalszej analizy.

         Jak zgłosić błąd lekarza?

         Istnieje kilka możliwości działania, w zależności od tego jaki cel zamierzamy osiągnąć. Jeśli uważamy, że lekarz popełnił przestępstwo, to należy złożyć zawiadomienie do prokuratury. W całym kraju istnieją specjalne jednostki zajmujące się błędami medycznymi. Jeśli zachowanie lekarza wobec nas było rażąco niewłaściwe mamy możliwość zawiadomić Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jeśli skutkiem działań lekarza jest nasza szkoda lub krzywda mamy możliwość zwrócić się do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, a ostatecznie do sądu.

         Potrzebujesz porady prawnej z zakresu błędu medycznego w Krakowie? Zapraszam

         Moja kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach z zakresu błędów medycznych ma siedzibę w Krakowie przy ul. Józefitów 9/4. Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 536-260-716 oraz mailowego na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

         Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

         Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: