Prawo karne wiąże się zawsze z szeroką ingerencją w wolność i prawa danej jednostki. Niezależnie czy ktoś stał się ofiarą przestępstwa czy też został oskarżony o przestępstwo, szybka i fachowa pomoc adwokata od spraw karnych może okazać się niezbędna. Działając jako obrońca podejrzanego czy oskarżonego oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonego w sprawie karnej w każdym przypadku gwarantuje dążenie do optymalnej i realnie możliwej asekuracji interesów Klienta. Każda sprawa karna wymaga przyjęcia innej taktyki i w każdej sprawie karnej sukces może oznaczać co innego. Jako adwokat od spraw karnych, zdając sobie sprawę ze stresu i niepokoju jaki towarzyszy moim Klientom, zapewniam sprawny kontakt i odpowiedź na nurtujące ich pytania z zakresu prawa karnego. Moja kancelaria w Krakowie zapewnia w szczególności udział w czynnościach na policji i w prokuraturze, obronę i reprezentację przed sądem w sprawach karnych oraz udział w posiedzeniach sądu penitencjarnego. 

Oferuję profesjonalną, opartą na wiedzy i doświadczeniu pomoc w sprawach karnych, obejmującą ochronę praw zarówno jako obrońca podejrzanego i oskarżonego jak też w zakresie reprezentacji pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem, a także w postępowaniu karnym wykonawczym. 

W ramach specjalizacji prawo karne kancelaria w Krakowie oferuje pomoc prawną i reprezentację m.in. sprawach o przestępstwa:

 • przeciwko życiu i zdrowiu (np. bójka, pobicie, błąd medyczny)
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości)
 • przeciwko wolności (np. stalking)
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (np. zgwałcenie)
 • przeciwko rodzinie i opiece (np. znęcanie)
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (np. zniesławienie, zniewaga)
 • przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, oszustwo)
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu (oszustwo kredytowe, udaremnienie lub iuszczuplenie zaspokojenia wierzycieli)

Prawo karne – co to jest?

Prawo karne to zespół przepisów określających czyny zabronione i regulujących zasady odpowiedzialności za nie (kary). Rozróżniamy prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze.

Jakimi sprawami karnymi w Krakowie zajmuje się adwokat Karolina Stachura?

Udzielam porad prawnych oraz prowadzę sprawy karne w Krakowie. Reprezentuję jako obrońca podejrzanych i oskarżonych, a także pokrzywdzonych jako pełnomocnik

Obrona podejrzanego i oskarżonego

Reprezentuję jako obrońca podejrzanych i oskarżonych. Pomoc prawna w zakresie spraw karnych obejmuje doradztwo prawne, udział w czynnościach na policji i w prokuraturze, obronę przed sądem oraz udział w posiedzeniach sądu penitencjarnego. 

Reprezentacja pokrzywdzonych

Jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych oferuję kompleksową pomoc prawną poczynając od konsultacji prawnej, poprzez sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, udział w czynnościach na policji i w prokuraturze, reprezentację przed sądem i w postępowaniu wykonawczym.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jakie usługi oferuje kancelaria adwokacka w zakresie prawa karnego

Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję Klientów w Krakowie oraz w innych miastach– zarówno jako obrońca podejrzanych i oskarżonych jak też pełnomocnik pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego. Jako adwokat od spraw karnych ustalam z Klientem strategię działania i proponuję optymalne rozwiązanie. Biorę udział w czynnościach procesowych na policji, w prokuraturze oraz rozprawach sądowych. 

W ramach reprezentacji sporządzam zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE), wnioski o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w karze czy zawieszenie wykonywania kary pozbawienia wolności.

  Adwokat prawo karne w Krakowie. Komu pomaga adwokat od spraw karnych?

  W ramach praktyki prawo karne pomagam zarówno podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstwa jak też osobom pokrzywdzonym. 

  Jesteś podejrzany o oszustwo?

  Padłaś ofiarą napaści seksualnej?

  Jesteś lekarzem podejrzanym o narażenie pacjenta na utratę życia lub zdrowia?

  Czujesz się ofiarą stalkingu?

  Spowodowałeś wypadek komunikacyjny?

  Oferuję fachową pomoc prawną z zakresu prawa karnego. Zapraszam do kontaktu – odpowiem na wszystkie pytania.

  Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w prawie karnym?

  Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy karnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy i koniecznego nakładu pracy adwokata. Cena za usługi ustalana jest zawsze indywidualnie przed podjęciem się reprezentowania Klienta. W sprawach karnych możliwe jest rozliczanie ryczałtowe, za czynności albo za poszczególne etapy postępowania.

  Z jakimi problemami z zakresu prawa karnego Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • wypadek komunikacyjny
  • oszustwo 
  • oszustwo kredytowe
  • stalking
  • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia 
  • znęcanie
  • bójka
  • pobicie
  • rozbój
  • system dozoru elektronicznego
  • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

  Adwokat od prawa karnego. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

  Sprawy karne nie są łatwe także dlatego, że wiążą się z silnymi emocjami i niosą za sobą poważne konsekwencje. Prowadząc na co dzień sprawy karne w Krakowie i w innych miastach, posiadam niezbędne doświadczenie zdobyte na salach sądowych, ale też wiedzę i intuicję. Posiadam doświadczenie zarówno jako obrońca w sprawach karnych jak też pełnomocnik pokrzywdzonych.

  Postępowania karne – szczególnie w skomplikowanych i wielowątkowych sprawach trwają często latami, dobry adwokat od spraw karnych gwarantuje zaangażowanie i dyspozycyjność dla Klienta niezależnie od czasu trwania procesu. 

  Prawo karne – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy z zakresu prawa karnego

  Mieszkam za granicą, czy adwokat może ustalić jakie sprawy karne toczą się przeciwko mnie?

  Tak. Upoważnienie do obrony może być przesłane pocztą, po wcześniejszym odbyciu konsultacji prawnej z adwokatem.

  Czy adwokat reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem?

  Tak. Jako adwokat specjalizujący się w sprawach karnych reprezentuję także osoby pokrzywdzone.

  Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania?

  Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego wcześniej za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

  Czy muszę stawić się w sądzie jako świadek?

  Tak, świadek ma obowiązek stawić się przed sądem i złożyć zeznania.

  Potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa karnego w Krakowie? Zapraszam

  Moja kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach karnych znajduje się w Krakowie przy ul. Józefitów 9/4. Zapraszam do kontaktu.

  Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

  Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: