Adwokat prawo medyczne Kraków – taką frazę najczęściej wpisują w wyszukiwarkę internetową moi Klienci poszukując adwokata, który pomoże w dochodzeniu roszczeń wynikających z błędów medycznych, naruszenia praw pacjenta czy innych sporów pacjenta z służbą zdrowia. Przeważnie zadają mi Państwo pytanie, czy dane zdarzenie dotyczące Was kwalifikuje się jako tzw. błąd medyczny, czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania. Czy w sprawie o błąd medyczny potrzebny jest adwokat medyczny, prawnik medyczny? Dokonując oceny sytuacji jako adwokat specjalizujący się błędach medycznych zawsze wskazuję, że w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego możliwe jest dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. Sytuacja za każdym razem wymaga indywidualnej analizy doświadczonego prawnika medycznego. 

W ramach wąskiej specjalizacji jaką jest prawo medyczne, w mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam, oferuję pomoc prawną i reprezentuję Klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta w sprawach takich jak:

 • Błąd z zakresu stomatologii i implantologii stomatologicznej
 • Błąd okołoporodowy
 • Błąd z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej
 • Zakażenia szpitalne
 • Inne błędy medyczne
 • Sprawy karne związane z błędami medycznymi, wykonywaniem zawodów medycznych (prawo karne)

Oferta mojej kancelarii w Krakowie skierowana jest zarówno do pacjentów jak też osób reprezentujących zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki).

Prawo medyczne – co to jest?

Prawo medyczne to szeroko pojęty zbiór norm prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz ustaw, rozporządzeń i procedur regulujących zarówno prawa jak i obowiązki pacjentów, lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek oraz innych osób wykonujących zawody medyczne. Prawo medyczne reguluje także sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz dostęp do świadczeń medycznych i zasad ich udzielania. 

Jakimi sprawami medycznymi w Krakowie zajmuje się adwokat Karolina Stachura?

Kancelaria specjalizująca się w prawie medycznym, w tym w sprawach z zakresu błędów medycznych i naruszenia praw pacjenta stanowi niezbędne wsparcie dla osób dotkniętych błędem medycznym, zakażeniem szpitalnym czy naruszeniem praw pacjenta. Udzielam porad prawnych oraz prowadzę sprawy związane z szeroko rozumianym prawem medycznym. Reprezentuję zarówno pacjentów jak i pracowników służby zdrowia w sprawach o:

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Reprezentuję Klientów w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny na każdym etapie postępowania. Sprawy o błąd medyczny nie należą do prostych i oczywistych. W takich sprawach niezależnie czy toczą się na etapie przedsądowym, w postępowaniu przed ubezpieczycielem czy też przed sądem, kluczowa jest opinia biegłego z danej specjalizacji. W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny konieczne jest wykazanie, że błąd spowodował określony skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu. Konieczne jest także udowodnienie szkody (straty materialne) i wykazanie krzywdy (tzw. straty moralne). Moja kancelaria adwokacka w Krakowie pomaga klientom w sprawach o błędy lekarskie okołoporodowe, podczas leczenia stomatologicznego i implantologii stomatologicznej, błędy w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej oraz w zakresie innych błędów medycznych.

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

W razie naruszenia praw pacjenta takich jak w szczególności: prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do tajemnicy, prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, prawo do poszanowania godności pacjenta – przysługuje prawo żądania zadośćuczynienia (czyli odszkodowania za tzw. straty moralne, szkodę niemajątkową). Katalog praw pacjenta nie jest zamknięty, w każdym przypadku konieczna jest indywidualna ocena konkretnej sprawy. Jako adwokat od spraw medycznych kompleksowo pomagam Klientom w sprawach o naruszenie praw pacjenta. Reprezentuję zarówno w sprawach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, jak też przed ubezpieczycielem oraz w sprawach sądowych o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jakie usługi oferuje kancelaria adwokacka w zakresie prawa medycznego

Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję Klientów, którzy jako pacjenci dochodzą roszczeń związanych z błędnie prowadzonym leczeniem oraz których prawa zostały naruszone (m.in. błąd medyczny, zakażenie szpitalne, naruszenie praw pacjenta). Pomagam także pracownikom służby zdrowia i przedstawicielom zawodów medycznych, którzy mierzą się z oskarżeniami pacjentów o naruszenie ich praw lub o popełnienie błędu medycznego.

Reprezentuję Klientów przed:

 • Rzecznikiem Praw Pacjenta
 • Ubezpieczycielem
 • Sądem 

Adwokat medyczny w Krakowie. Komu pomaga adwokat od spraw medycznych?

W ramach wąskiej specjalizacji jaką jest prawo medyczne pomagam zarówno pacjentom, których prawa zostały naruszone jak też przedstawicielom zawodów medycznych. Oferta kancelarii obejmuje kompleksową obsługę w sprawach z zakresu błędu medycznego, naruszenia praw pacjenta, zakażeń szpitalnych i wszelkich innych zagadnień związanych z prawem medycznym.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w prawie medycznym?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy związanej z prawem medycznym uzależnione jest od wielu czynników i ustalane jest zawsze indywidualnie przed podjęciem się reprezentowania Klienta. W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny punktem wyjścia do określenia wynagrodzenia adwokata może być wartość sprawy. Stawki minimalne określone są przez rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Z jakimi problemami z zakresu prawa medycznego Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

 • Czy moja sprawa kwalifikuje się na sprawę o błąd medyczny?
 • Jak wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie mogę uzyskać?
 • Czy warto zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta?
 • Czy podczas zabiegu medycyny estetycznej też może dojść do błędu medycznego?
 • Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za błąd lekarza/szpitala?

Adwokat od prawa medycznego. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Prawo medyczne i sprawy z zakresu błędów medycznych nie należą do łatwych. Jest to bardzo wąska specjalizacja, a sprawy sądowe o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny bywają długotrwałe ze względu na opiniowanie biegłych i skomplikowane, przede wszystkim z uwagi na terminologię medyczną, konieczność zrozumienia dokumentacji medycznej oraz prawidłowego sformułowania roszczeń i trafnej polemiki z opinią biegłego. Prawo medyczne jest w zakresie moich zainteresowań i na bieżąco pogłębiam swoją wiedzę w tym zakresie uczestnicząc w branżowych szkoleniach związanych z tematem błędów medycznych i bardziej ogólnie – prawa medycznego. Prowadząc na co dzień sprawy o błędy medyczne w Krakowie i w całym kraju, posiadam konieczne doświadczenie i niezbędne wyczucie w zakresie tych spraw. Z sukcesem pomagam moim Klientom w uzyskiwaniu satysfakcjonujących ich odszkodowań i zadośćuczynień za błędy medyczne i za naruszenie praw pacjenta. 

Prawo medyczne – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy z zakresu prawa medycznego

Czy kancelaria reprezentuje Klientów także przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Tak

Czy adwokat może ocenić czy dana sprawa kwalifikuje się na sprawę o błąd medyczny?

Adwokat od spraw medycznych zawsze dogłębnie analizuje dokumentację dostarczoną przez Klienta. Jeżeli z dokumentów które posiada Klient wynika, że doszło do błędu medycznego to adwokat zaproponuje możliwe dalsze działania. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, to adwokat określi jakie dodatkowe dokumenty/informacje będą potrzebne do dalszej analizy.

Czy za naruszenie praw pacjenta należy się odszkodowanie/zadośćuczynienie?

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa między innymi prawa, jakie ma pacjent (prawa pacjenta). W razie ich naruszenia można domagać się zadośćuczynienia.

Jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie mogę uzyskać za błąd medyczny i naruszenie praw pacjenta?

Pytanie to najczęściej zadają Klienci. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy przypadek jest inny. Zasadniczo odszkodowanie to rekompensata za szkodę majątkową, więc możliwe jest jej precyzyjne wyliczenie (koszt zakupu leków, koszt zabiegów naprawczych, wysokość utraconych zarobków itp.) natomiast zadośćuczynienie to rekompensata za szkodę niemajątkową (krzywdę), czyli ból, cierpienie, uszczerbek na zdrowiu, oraz wszelkie niedogodności, które wynikają z wyrządzonej błędem medycznym krzywdy. Obliczenie wysokości zadośćuczynienia nie jest proste i wpływ na wyliczenie ma szereg czynników (np. wiek, stopień bólu, długotrwałość niedogodności itp.). Za naruszenie praw pacjenta można natomiast domagać się wyłącznie zadośćuczynienia i do jego obliczenia mogą być pomocne dotychczas wydane w podobnych sprawach wyroki sądów.

Potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa medycznego w Krakowie? Zapraszam

Moja kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa medycznego ma siedzibę w Krakowie przy ul. Józefitów 9/4. Zapraszam do kontaktu.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: