Osoby pokrzywdzone przestępstwem nie raz zderzają się z bezduszną machiną wymiaru sprawiedliwości, czują się zagubione, nie wiedzą jakie prawa im przysługują. Prawo karne daje pokrzywdzonym szereg możliwości działania i obrony swoich praw. Szybka i fachowa pomoc adwokata od spraw karnych może okazać się niezbędna, żeby zabezpieczyć interesy pokrzywdzonego. Działając jako pełnomocnik pokrzywdzonego w sprawie karnej w każdym przypadku gwarantuje dążenie do optymalnej i realnie możliwej asekuracji interesów Klienta. Każda sprawa karna wymaga przyjęcia innej taktyki i w każdej sprawie karnej sukces może oznaczać co innego. Jako adwokat od spraw karnych, zdając sobie sprawę ze stresu i niepokoju jaki towarzyszy moim Klientom, zapewniam sprawny kontakt i odpowiedź na nurtujące ich pytania z zakresu prawa karnego. Moja kancelaria w Krakowie zapewnia pokrzywdzonym w szczególności udział w czynnościach na policji i w prokuraturze oraz reprezentację przed sądem w sprawach karnych, a także doradztwo prawne w zakresie możliwości uzyskania naprawienia szkody wynikłej z przestępstwa.

Oferuję profesjonalną, opartą na wiedzy i doświadczeniu pomoc w sprawach karnych, obejmującą reprezentację pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem, a także w postępowaniu karnym wykonawczym.

Pokrzywdzony – kto to jest i jakie ma prawa?

Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało naruszone bądź zagrożone przestępstwem. Pokrzywdzony ma szereg praw, m.in. ma prawo:

   • ustanowić pełnomocnika,
   • złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
   • składać wnioski dowodowe i domagać się przeprowadzenia określonych czynności podczas śledztwa lub dochodzenia,
   • zapoznawać się z materiałami postępowania (aktami sprawy),

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną, aby uprawnienia strony rozciągały się na postępowanie sądowe konieczne jest złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, jeżeli działa w charakterze oskarżyciela posiłkowego w trakcie postępowania sądowego, ma prawo składać wnioski dowodowe, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku.

Reprezentacja pokrzywdzonych przez adwokata

Jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych oferuję kompleksową pomoc prawną poczynając od konsultacji prawnej, poprzez sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, udział w czynnościach na policji i w prokuraturze, reprezentację przed sądem i w postępowaniu wykonawczym.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie reprezentacji pokrzywdzonych. Na czym polega współpraca?

Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję pokrzywdzonych w Krakowie oraz w innych miastach na wszystkich etapach postępowania karnego. Jako adwokat od spraw karnych ustalam z Klientem strategię działania i proponuję optymalne rozwiązanie. Wyjaśniam także pokrzywdzonemu jego prawa oraz tłumaczę, w jaki sposób egzekwować przestrzeganie tych praw przez organy prowadzące postępowanie karne. Biorę udział w czynnościach procesowych na policji, w prokuraturze oraz rozprawach sądowych. Celem działania adwokata reprezentującego pokrzywdzonego jest niewątpliwe także doprowadzenie do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. 

W ramach reprezentacji sporządzam zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje, kasacje.

Adwokat dla pokrzywdzonych w Krakowie. Komu pomaga adwokat reprezentujący pokrzywdzonych w sprawach karnych?

W ramach specjalizacji prawo karne kancelaria w Krakowie oferuje pomoc prawną i reprezentację pokrzywdzonych m.in. sprawach o przestępstwa:

   • przeciwko życiu i zdrowiu (np. bójka, pobicie, błąd medyczny)
   • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości)
   • przeciwko wolności (np. stalking)
   • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (np. zgwałcenie)
   • przeciwko rodzinie i opiece (np. znęcanie)
   • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (np. zniesławienie, zniewaga)
   • przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, oszustwo)
   • przeciwko obrotowi gospodarczemu (oszustwo kredytowe, udaremnienie lub i uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli)
 • Padłaś ofiarą napaści seksualnej?
 • Czujesz się ofiarą stalkingu?
 • Jesteś ofiarą wypadku komunikacyjnego?
 • Zostałeś oszukany?
 • Doznałeś uszkodzenia ciała w wyniku pobicia?
 • Jesteś ofiarą przestępstwa?
 • Jako adwokat od spraw karnych oferuję rzetelną i fachową pomoc prawną pokrzywdzonym.

Ile kosztuje pomoc adwokata dla pokrzywdzonych w sprawach karnych?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy karnej zależy od stopnia skomplikowania sprawy i koniecznego nakładu pracy adwokata. Cena za usługi ustalana jest zawsze indywidualnie przed podjęciem się reprezentowania Klienta. W sprawach karnych możliwe jest rozliczanie ryczałtowe, za czynności albo za poszczególne etapy postępowania.

  Adwokat Karolina Stachura Kraków

  Mój priorytet to Twoje prawa
  Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

  Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

  Z jakimi problemami z zakresu prawa karnego pokrzywdzeni przestępstwem Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

  • wypadek komunikacyjny
  • błąd medyczny
  • oszustwo 
  • stalking
  • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia 
  • znęcanie
  • pobicie
  • rozbój
  • obowiązek naprawienia szkody

  Adwokat dla pokrzywdzonych przestępstwem. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

  Sprawy karne nie są łatwe także dlatego, że wiążą się z silnymi emocjami i niosą za sobą poważne konsekwencje. Prowadząc na co dzień sprawy karne w Krakowie i w innych miastach, posiadam niezbędne doświadczenie zdobyte na salach sądowych, ale też wiedzę i intuicję. Działając jako pełnomocnik pokrzywdzonych wiem jakie czynności podjąć, aby najpełniej ochronić interesy pokrzywdzonych.

  Pokrzywdzony w sprawie karnej – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o pokrzywdzonego w sprawie karnej

  Czy adwokat reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem?

  Tak. Jako adwokat specjalizujący się w sprawach karnych reprezentuję także osoby pokrzywdzone.

  Czy uzyskam odszkodowanie w sprawie karnej jako pokrzywdzony przestępstwem?

  Pokrzywdzony ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia albo nawiązki na jego rzecz, jeśli w wyniku przestępstwa doszło do szkody (szkoda majątkowa, uszczerbek na zdrowiu).

  Czy muszę stawić się w sądzie jako pokrzywdzony?

  Tak, pokrzywdzony jest także świadkiem i ma obowiązek stawić się przed sądem i złożyć zeznania.

  Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej działu spadku w Krakowie? Zapraszam

  Moja kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach karnych w tym reprezentacji osób pokrzywdzonych znajduje się w Krakowie przy ul. Józefitów 9/4. Zapraszam do kontaktu.

  Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

  Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: