Dział spadku - Kraków - adwokat

pomoc prawna w zakresie wykonania podziału spadku

Po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia możliwie jest dokonanie działu spadku między spadkobiercami. Dział spadku może być przeprowadzony zarówno w sposób ugodowy, poprzez zawarcie porozumienia między spadkobiercami jak też w postępowaniu sądowym o dział spadku. Jako adwokat w Krakowie specjalizujący się w prawie spadkowym pomagam moim Klientom w przeprowadzeniu działu spadku – zarówno przed sądem jak też w ramach umowy o dział spadku. Sprawy spadkowe jedynie z pozoru są takie same, w rzeczywistości często zdarza się, że konflikt pomiędzy spadkobiercami albo szereg prawnych wątpliwości powodują, że sprawy te przeciągają się latami. Szczególnie w przypadku braku porozumienia pomiędzy spadkobiercami warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika z kancelarii spadkowej

Dział spadku – co to jest?

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym spadek to ogół praw i obowiązków przypadających zmarłemu, z wyjątkiem praw ściśle związanych z osobą np. prawo dożywocia. W momencie otwarcia spadku, tj. śmierci spadkodawcy – przechodzą one na jego spadkobierców – testamentowych lub ustawowych. Spadkobiercy stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych składników majątkowych stanowiących spadek. Dział spadku jest zniesieniem współwłasności rzeczy wchodzących w skład spadku.

Jakie są rodzaje działu spadku?

Działu spadku można dokonać na dwa sposoby: umownie lub sądowo. Z natury rzeczy pierwszy wariant dotyczy spadkobierców, którzy nie są skonfliktowani i mogą ugodowo dokonać działu spadku.

Umowny dział spadku

Co do zasady umowa o dział spadku nie wymaga żadnej szczególnej formy – spadkobiercy mogą po prostu podzielić przedmioty lub pieniądze pomiędzy sobą. Umownie można także dokonać częściowego działu spadku. Jeśli jednak w skład spadku wchodzi nieruchomość, to umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Sądowy dział spadku

Nie zawsze możliwy jest umowny spadku. W przypadku braku porozumienia pomiędzy spadkobiercami czy też braku kontaktu między nimi, konieczne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o dział spadku. W przypadku sądowego działu spadku zasadą jest dział całego spadku, a wyjątkiem dział częściowy. Wyjątek ten znajdzie zastosowanie w szczególności, gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo.

Jak można dokonać działu spadku?

Istnieje kilka sposób działu spadku:

 • podział fizyczny – następuje, gdy przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku można podzielić, a wyniku tego podziału nie utracą one swojej funkcjonalności. 
 • podział cywilny– następuje poprzez sprzedaż rzeczy wchodzących w skład spadku, a następnie podzielenie uzyskanej sumy zgodnie z udziałami spadkowymi
 • przyznanie na własność – następuje poprzez przyznanie spadkobiercom poszczególnych składników majątkowych z obowiązkiem stosownych spłat lub dopłat na rzecz pozostałych.
Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę o dział spadku?

Aby rozpocząć postępowanie w sprawie o dział spadku należy złożyć do właściwego sądu rejonowego wniosek w tym przedmiocie oraz uiścić opłatę sądową. Jej wysokość zależeć będzie od tego, czy strony są zgodne co do podziału spadku czy też nie oraz czy wraz z działem spadku przeprowadzany jest również podział majątku wspólnego małżonków.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku w przedmiocie działu spadku są spadkobierca, nabywca udziału w spadku lub osoba mająca w tym interes prawny – przykładowo wierzyciel jednego ze spadkobierców. Dział spadku ułatwi mu bowiem prowadzenie egzekucji majątkowej.

Do wniosku należy dołączyć akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza bądź postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, testament (jeżeli spadkodawca go pozostawił), a nadto w piśmie należy wymienić wszystkie składniki majątkowe wchodzące w dział spadku bądź dołączyć spis inwentarza (jeżeli go sporządzono) oraz proponowany plan podziału. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość – należy przedłożyć dokument potwierdzający, iż spadkodawca był jej właścicielem – będzie to zatem najczęściej wypis z księgi wieczystej. Adwokat spadkowy pomaga przeprowadzić dział spadku, skompletować dokumenty, wskazać najkorzystniejszy dla Klienta sposób podziału.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o dział spadku? Na co zwraca uwagę?

W pierwszej kolejności w sprawie o dział spadku sąd ustala przedmioty wchodzące w skład spadku. Wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku sąd ustala na podstawie opinii biegłego. 

Sąd ustala także, jaki sposób działu spadku będzie najwłaściwszy stosownie do okoliczności sprawy, jeśli pomiędzy spadkobiercami jest co do tego spór. W takim wypadku pomoc doświadczonego adwokata od sprawa spadkowych może być bardzo przydatna, gdyż może on przedstawić sądowi najtrafniejsze argumenty, przemawiające na korzyść swojego klienta.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o dział spadku. Na czym polega współpraca?

W mojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie pomagam Klientom w przejściu przez postępowanie spadkowe, w tym sprawy o dział spadku. Oferuję kompleksową pomoc i reprezentację w sądzie w zakresie działu spadku, w szczególności:

 • Wskazuję jakie dokumenty będą niezbędne oraz pomagam w uzyskaniu ich
 • Doradzam jaki sposób podziału będzie najkorzystniejszy dla Klienta
 • Sporządzam wniosek o dział spadku oraz dalsze pisma procesowe
 • Czuwam nad przebiegiem postępowania 
 • Uczestniczę w rozprawach 
 • W razie potrzeby sporządzam zarzuty do opinii biegłego
 • Podczas całego postępowania odpowiadam na wszelkie pytania i wątpliwości Klienta związane ze sprawą o dział spadku

Prawnik od spadków w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o dział spadku?

Dobry adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym jest w stanie udzielić fachowej i rzetelnej pomocy prawnej w czasie tak trudnym, jak śmierć bliskiej osoby. Udzielam porad prawnych i reprezentuje w sądzie między innymi w sprawach o nabycie spadku, dział spadku, zachowek, podważenie testamentu, podważenie wydziedziczenia oraz w sprawach spadkowych z elementem międzynarodowym, w tym w sprawach o Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Doradzam także w kwestii testamentu – jak powinien być sporządzony, aby był ważny i najpełniej wyrażał ostatnią wolę. Sprawy spadkowe dotyczą zabezpieczenia interesów majątkowych, dlatego tak istotne jest kompleksowe przygotowanie się do takiej sprawy, właściwe określenie kręgu spadkobierców oraz określenie składu spadku.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie o dział spadku?

Ile kosztuje adwokat w sprawie o dział spadku? – takie pytanie zadaje sobie każdy, kto potrzebuje skorzystać z fachowej pomocy adwokata od spadków. Należy pamiętać, że wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o dział spadku ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem. Może być zależne od stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości spadku, a także od innych, indywidualnych okoliczności.

Z jakimi problemami z zakresu spraw o dział spadku Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

 • Czy dział spadku się przedawnia?
 • Jak podzielić spadek?
 • Jak ustalić skład spadku?

Adwokat – dział spadku. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Jako adwokat w Krakowie, który specjalizuje się w sprawach spadkowych – także tych skomplikowanych, posiadam wiedzę i doświadczenie oparte na praktyce, które pozwalają mi skutecznie i odpowiedzialnie działać w interesie Klienta. Pracuję z zaangażowaniem, oferuję uczciwe i indywidualne podejście do każdej sprawy spadkowej.

Dział spadku – FAQ. Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawy o dział spadku

Ile kosztuje sprawa o dział spadku?

Opłata sądowa od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł, a gdy wniosek zawiera projekt zgodnego podziału spadku – 300 zł. W sytuacji, gdy w sprawie o dział spadku konieczne jest dokonanie także zniesienia współwłasności opłata sądowa wynosi 1000 zł.

Czy spadkobiercy mogą sami podzielić spadek?

W sytuacji, gdy w skład spadku nie wchodzi nieruchomość, to jest to jak najbardziej możliwe. W przeciwnym wypadku konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.

Kto ponosi koszty w sprawie o dział spadku?

Co do zasady koszty w sprawie o dział spadku ponoszą wszyscy uczestnicy postępowania.

Jak długo trwa sprawa o dział spadku?

Sprawa o dział spadku w Krakowie trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Czas trwania uzależniony jest od wielu czynników, które adwokat szczegółowo omawia z Klientem podczas wstępnej konsultacji.

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej działu spadku w Krakowie? Zapraszam

Na co dzień prowadzę sprawy spadkowe, w tym sprawy o dział spadku. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze sprawą o dział spadku. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4.

Pozostałe sprawy z zakresu prawa spadkowego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż o dział spadku sprawy z zakresu prawa spadkowego, w szczególności sprawy o: nabycie spadku, zachowek, podważenie testamentu, podważenie wydziedziczenia, Europejskie Poświadczenie Spadkowe, oraz inne sprawy spadkowe z elementem międzynarodowym.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: