Śmierć bliskiej osoby to trudny moment w życiu, często wiąże się też z niepewnością związaną z aspektem ekonomicznym. Pojawiają się wątpliwości kto dziedziczy po osobie zmarłej czy też jak ustalić co wchodzi w skład spadku. Niekiedy zdarza się, że w spadku są długi, stanowi to sytuację zagrażającą interesom spadkobierców. Warto skorzystać z porady prawnej adwokata, aby wiedzieć jak uchronić się przed długami spadkowymi czy też uniknąć niekorzystnego podziału spadku.

Także gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości, to fachowa pomoc adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym jest nieodzowna. Jeśli nie wiesz czy jesteś spadkobiercą albo czy osoba zmarła pozostawiła po sobie środki pieniężne czy też inne cenne przedmioty, zastanawiasz się czy przyjąć, czy odrzucić spadek albo czy masz prawo do zachowku, zostałeś wydziedziczony ale uważasz, że niesłusznie, to warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy adwokata spadkowego.

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie specjalizuje się w sprawach spadkowych. Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania spadkowego, zarówno ugodowego jak też sądowego. Oferuję kompleksową pomoc w zakresie jakim są spadki (szeroko rozumiane prawo spadkowe). Doradzam oraz reprezentuję klientów w sprawach takich jak:

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury mieszcząca się w Krakowie od lat z powodzeniem świadczy skuteczną pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia wielu różnych od siebie i często niecodziennych spraw spadkowych, pozwala mi sprawnie i kompleksowo pomóc, udzielić porady prawnej z zakresu prawa spadkowego, zaproponować najlepsze realne rozwiązanie znane prawu spadkowemu, a także przewidzieć wynik postępowania w sądzie. Adwokat od prawa spadkowego w Krakowie – wychodząc naprzeciw potrzebom moich Klientów, oferuję wszechstronną pomoc prawną w zakresie spraw spadkowych.

Prawo spadkowe – co to jest?

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci danej osoby. Prawa i obowiązki przechodzą w szczególności na spadkobierców. Podstawowymi pojęciami związanymi z prawem spadkowym są dziedziczenie ustawowe, testament, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis, polecenie, wydziedziczenie.

W prawie spadkowym istnieją także terminy: zarówno termin przedawnienia (zachowek), jak też terminy do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jakimi sprawami spadkowymi w Krakowie zajmuje się adwokat Karolina Stachura?

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury specjalizuje się w szeroko pojętym prawie spadkowym, świadczy kompleksowe usługi prawne w szczególności w zakresie spraw takich jak:

Stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku może nastąpić na podstawie ustawy albo testamentu. Możliwe jest notarialne nabycie spadku (akt poświadczenia dziedziczenia), jednak w braku porozumienia między spadkobiercami albo gdy nie wszyscy spadkobiercy są znani, konieczne jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd określa jedynie kto i w jakiej części dziedziczy oraz czy jest to dziedziczenie ustawowe czy testamentowe. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można także podważyć ważność testamentu, jeśli są ku temu przesłanki.

Dział spadku

Po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku możliwie jest dokonanie podziału spadku (dział spadku) między spadkobiercami. Dział spadku może być przeprowadzony zarówno w sposób ugodowy, poprzez zawarcie porozumienia między spadkobiercami jak też w postępowaniu sądowym o dział spadku. Sprawa o dział spadku polega na podzieleniu tych składników majątku, które pozostawił po sobie zmarły. Dział spadku może być dokonany poprzez: fizyczny podział i przyznanie poszczególnych przedmiotów spadkobiercom z ewentualnymi dopłatami, przyznanie całości spadku jednemu spadkobiercy ze spłatą na rzecz pozostałych, sprzedaż licytacyjną przedmiotów stanowiących skład spadku i podział uzyskanej kwoty na wszystkich spadkobierców.

Zachowek

Zachowek w prawie spadkowym ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy przed zasadą swobody i dowolności ostatniej woli. Każdy bowiem ma prawo zapisać swój majątek w testamencie komuś innemu niż uprawnionemu do spadku z ustawy. W wypadku sporządzenia testamentu, który wyklucza osoby najbliższe (małżonek, zstępni, rodzice) mają one prawo do żądania zachowku. Osoby uprawnione do zachowku mogą domagać się zapłaty sumy pieniężnej od osób, które zostały powołane do spadku w testamencie. Co istotne, zachowku można domagać się także od osoby, która wprawdzie nie została wymieniona w testamencie, ale jeszcze za życia spadkodawcy otrzymała darowiznę niego. Ogólna zasada dotycząca wyliczania wysokości zachowku stanowi, że uprawnionemu do zachowku należy się wysokość połowy udziału w spadku, który dziedziczyłby jako spadkobierca ustawowy. Natomiast zachowek przyznawany jest wyłącznie w kwocie odpowiadającej wskazanej wartości.

Testament – podważenie testamentu

Aby testament był ważny musi odpowiadać przepisom kodeksu cywilnego. Testamenty dzielimy na zwykłe (holograficzny czyli własnoręczny, notarialny, allograficzny czyli urzędowy) i szczególne (ustny, podróżny, wojskowy). Zgodnie z przepisami dla ważności testamentu konieczne jest, aby osoba która go sporządza miała pełną zdolność do czynności prawnych i była świadoma swojego postępowania. W polskim prawie nie istnieją testamenty wspólne, więc testament aby był ważny, musi być sporządzony wyłącznie przez jedną osobę, niedopuszczalne jest również sporządzenie testamentu przez pełnomocnika. Zdarza się, że spadkobiercy chcą podważyć testament. Jest to możliwe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku i wiąże się z koniecznością wykazania, że testament został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli albo pod wpływem błędu czy groźby.

Wydziedziczenie – podważenie wydziedziczenia

Wydziedziczenie jest niczym innym jak pozbawieniem prawa do zachowku. Przyczyny wydziedziczenia określone są w art. 1008 kodeksu cywilnego. Spadkodawca może wydziedziczyć (czyli pozbawić prawa do zachowku) dzieci, małżonka i rodziców, jeżeli osoba uprawniona do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. W sprawie sądowej o zachowek możliwe jest żądanie stwierdzenia wydziedziczenia za bezpodstawne.

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe to bardzo ważny dokument, który umożliwia dziedziczenie w Europie w przypadku, gdy spadkobierca lub spadek posiadają związki z kilkoma krajami. Jest to dokument, który przyspiesza i ułatwia cały proces dziedziczenia, zapewniając jednocześnie ochronę praw spadkobierców. Europejskie Poświadczenie Spadkowe może być wydane przez notariusza lub sąd. Aby uzyskać Europejskie Poświadczenie Spadkowe, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów. Należą do nich między innymi akt zgonu, dokumenty potwierdzające tożsamość spadkobierców oraz ich relacje z zmarłym, a także dokumenty dotyczące samego spadku (testament).

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie prawa spadkowego

Kancelaria spadkowa Kraków – w zakresie prawa spadkowego udzielam porad prawnych oraz reprezentuję Klientów przed sądem w sprawach spadkowych. Pomoc prawna obejmuje analizę sprawy, pomoc w ustaleniu kręgu spadkobierców, wskazanie jakie dokumenty są konieczne w sprawie spadkowej, pomoc w skompletowaniu dokumentów, sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wniosku o dział spadku, pozwu o zachowek, wsparciu Klienta na każdym etapie sprawy spadkowej. Prowadząc na co dzień sprawy spadkowe posiadam doświadczenie, które pozwala znaleźć optymalne rozwiązanie problemu prawnego w zakresie prawa spadkowego. 

Adwokat spadkowy w Krakowie. Komu pomaga adwokat od spraw spadkowych?

Dobry adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym jest w stanie udzielić fachowej i rzetelnej pomocy prawnej w czasie tak trudnym, jak śmierć bliskiej osoby. Udzielam porad prawnych i reprezentuje w sądzie między innymi w sprawach o nabycie spadku, dział spadku, zachowek, podważenie testamentu, podważenie wydziedziczenia oraz w sprawach spadkowych z elementem międzynarodowym, w tym w sprawach o Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Doradzam także w kwestii testamentu – jak powinien być sporządzony, aby był ważny i najpełniej wyrażał ostatnią wolę. Sprawy spadkowe dotyczą zabezpieczenia interesów majątkowych, dlatego tak istotne jest kompleksowe przygotowanie się do takiej sprawy, właściwe określenie kręgu spadkobierców oraz określenie składu spadku. 

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy spadkowej uzależnione jest od wielu czynników i ustalane jest zawsze indywidualnie przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem. W sprawach o dział spadku i zachowek punktem wyjścia do określenia wynagrodzenia adwokata może być wartość sprawy. Stawki minimalne określone są przez rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Z jakimi problemami z zakresu prawa spadkowego Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

 • W jakim czasie trzeba załatwić sprawy spadkowe?
 • Jak załatwić sprawy spadkowe po rodzicach?
 • Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?
 • Co dalej robić po stwierdzeniu nabycia spadku?
 • W jakim terminie mogę odrzucić spadek?
 • Jak wygląda sprawa o dział spadku?
 • Kiedy potrzebny jest dział spadku?
 • Ile trwa sprawa o dział spadku?
 • Komu przysługuje prawo do zachowku?
 • Jak napisać testament?
 • Czy mogę kogoś wydziedziczyć?
 • Kiedy robi się Europejskie Poświadczenie Spadkowe?
 • Jak wygląda dziedziczenie po osobie zmarłej za granicą?

Adwokat od prawa spadkowego. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Jako adwokat w Krakowie, który specjalizuje się w sprawach spadkowych, posiadam wiedzę i doświadczenie, które pozwalają mi skutecznie, bezkompromisowo i odpowiedzialnie działać w interesie Klienta. Pracuję z zaangażowaniem, oferuję uczciwe i indywidualne podejście do każdej sprawy. 

Prawo spadkowe – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy spadkowe

Ile mam czasu na odrzucenie spadku? 

6 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Zdarza się, że ktoś nie wie o śmierci osoby, po której dziedziczy. Wówczas termin 6 miesięcy liczony jest od daty dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy.

Kto ma prawo do zachowku?

Dzieciom i małżonkowi spadkodawcy. W wyjątkowych wypadkach rodzicom.

Kto może zawiadomić sąd rodzinny?

Każdy kto posiada wiedzę albo podejrzewa, że zagrożone jest dobro dziecka lub dziecku dzieje się krzywda, powinien zawiadomić sąd rodzinny. W praktyce najczęściej zdarza się, że sąd rodzinny zawiadamiany jest o podejrzeniu zagrożenia dobra dziecka w wyniku interwencji policji w miejscu zamieszkania dziecka (np. awantura domowa).

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?

Uzyskanie w sądzie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia powoduje, że otwiera się droga do dokonania podziału (działu) spadku pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Dzięki takiemu dokumentowi można się także legitymować jako spadkobierca – i np. uzyskać informację w banku o wysokości środków zgromadzonych przez zmarłego, zwrócić się do ksiąg wieczystych o wskazanie czy spadkodawca posiadał nieruchomość. Jeśli jest wyłącznie jeden spadkobierca, to wskazany dokument pozwala na dokonanie wpisu własności w księdze wieczystej – jeśli w spadku była nieruchomość oraz na wypłatę środków z rachunku bankowego spadkodawcy.

Jakie dokumenty potrzebne są do sprawy spadkowej?

6 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Zdarza się, że ktoś nie wie o śmierci osoby, po której dziedziczy. Wówczas termin 6 miesięcy liczony jest od daty dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa spadkowego w Krakowie? Zapraszam

Moja kancelaria adwokacka specjalizująca się w sprawach spadkowych ma siedzibę w Krakowie przy ul. Józefitów 9/4. Zapraszam do kontaktu.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: