Stwierdzenie nabycia spadku - Kraków - adwokat

jakie są rodzaje nabycia spadku, jakie są warunki nabycia

Nabycie spadku może nastąpić na podstawie ustawy albo testamentu. Możliwe jest notarialne nabycie spadku (akt poświadczenia dziedziczenia), jednak w przypadku braku porozumienia między spadkobiercami albo gdy nie wszyscy spadkobiercy są znani, konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku przez sąd. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd określa kto i w jakiej części dziedziczy oraz czy jest to dziedziczenie ustawowe czy testamentowe. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można także podważyć ważność testamentu, jeśli są ku temu przesłanki. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie dokonuje działu spadku ani nie określa składu spadku.

W ramach swojej praktyki jako adwokat od spadków w Krakowie, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym spraw o stwierdzenie nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku – co to jest?

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Aby moc skutecznie wykonywać prawa i obowiązki zmarłego, konieczne jest potwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli jest jeden spadkobierca albo jeżeli istnieje porozumienie pomiędzy spadkobiercami, to najszybszym sposobem stwierdzenia nabycia spadku jest sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku sporu między spadkobiercami albo nieokreślonego kręgu spadkobierców konieczne jest wystąpienie do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

Jakie są rodzaje nabycia spadku?

Rozróżniamy notarialne nabycie spadku (akt poświadczenia dziedziczenia) i sądowe nabycie spadku

Akt poświadczenia dziedziczenia

Dokument sporządza notariusz, jeśli stawią się u niego wszyscy spadkobiercy.

Stwierdzenie nabycia spadku przed sądem

Nie zawsze możliwe jest notarialne nabycie spadku. W przypadku braku porozumienia pomiędzy spadkobiercami, braku kontaktu, czy też trudności w określeniu kręgu spadkobierców albo ich adresów konieczne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd w szczególności: z urzędu bada kto jest spadkobiercą, musi także ustalić, czy został sporządzony testament, a w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.

Co istotne – sąd w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może uchylić akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli są ku temu przesłanki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc nabyć spadek?

Aby nabyć spadek należy wykazać, że jest się spadkobiercą. Wykazanie następuje na podstawie przedstawienia aktów stanu cywilnego wskazujących na pokrewieństwo ze zmarłym, uprawniające do dziedziczenia albo testamentu.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku?

Konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz zgodne z procedurą napisanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wskazanie uczestników, opłacenie wniosku i prawidłowe złożenie we właściwym sądzie. Pomoc adwokata od spadków przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? Na co zwraca uwagę?

W pierwszej kolejności w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustala, kto jest spadkobiercą. Ustala także, czy został sporządzony testament oraz czy jest on ważny. Następnie wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o stwierdzenie nabycia spadku. Na czym polega współpraca?

W mojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie pomagam Klientom w przejściu przez postępowanie spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Oferuję kompleksową pomoc i reprezentację w sądzie w zakresie nabycia spadku, w szczególności:

 • Wskazuję jakie dokumenty będą niezbędne oraz pomagam w uzyskaniu ich
 • Sporządzam wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz dalsze pisma procesowe
 • Czuwam nad przebiegiem postępowania 
 • Uczestniczę w rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku
 • Podczas całego postępowania odpowiadam na wszelkie pytania i wątpliwości Klienta związane ze sprawą o stwierdzenie nabycia spadku oraz co do dalszego postępowania spadkowego 

Prawnik od nabycia spadku w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach spadkowych?

Dobry adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym jest w stanie udzielić fachowej i rzetelnej pomocy prawnej w czasie tak trudnym, jak śmierć bliskiej osoby. Udzielam porad prawnych i reprezentuje w sądzie między innymi w sprawach o nabycie spadku, dział spadku, zachowek, podważenie testamentu, podważenie wydziedziczenia oraz w sprawach spadkowych z elementem międzynarodowym, w tym w sprawach o Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Doradzam także w kwestii testamentu – jak powinien być sporządzony, aby był ważny i najpełniej wyrażał ostatnią wolę. Sprawy spadkowe dotyczą zabezpieczenia interesów majątkowych, dlatego tak istotne jest kompleksowe przygotowanie się do takiej sprawy, właściwe określenie kręgu spadkobierców oraz określenie składu spadku.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem. Może być zależne od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości uczestników postępowania.

Z jakimi problemami z zakresu stwierdzenia nabycia spadku Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

 • Ile czasu mam na odrzucenie spadku?
 • Czy jestem spadkobiercą?
 • Jak ustalić co jest w spadku?
 • Ile trwa sprawa o stwierdzenie nabycia spadku?
 • Czy można nabyć spadek u notariusza?
 • Jak ustalić kto jest spadkobiercą?

Adwokat od spadków. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Jako adwokat w Krakowie, który specjalizuje się w sprawach spadkowych – zarówno tych standardowych jak też skomplikowanych, posiadam wiedzę i doświadczenie, które pozwalają mi skutecznie, bezkompromisowo i odpowiedzialnie działać w interesie Klienta. Pracuję z zaangażowaniem, oferuję uczciwe i indywidualne podejście do każdej sprawy spadkowej.

Stwierdzenie nabycia spadku – FAQ. Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

Czy można nabyć spadek u notariusza?

Tak. Dokument sporządza notariusz, jeśli stawią się u niego wszyscy spadkobiercy. Notarialne nabycie spadku to akt poświadczenia dziedziczenia.

Co się dzieje po złożeniu do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Sąd doręcza wniosek uczestnikom postępowania wzywając do złożenia odpowiedzi na wniosek, a następnie wyznacza termin rozprawy, na której spadkobiercy – jeśli od śmierci spadkodawcy minęło mniej niż 6 miesięcy – składają oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku oraz strony składają zapewnienie spadkowe.

Ile wynosi opłata za stwierdzenie nabycia spadku?

Opłata sądowa w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł. Jeśli składane jest oświadczenie o nabyciu bądź odrzuceniu spadku to dodatkowo należy uiścić kwotę 100 zł. Ponadto uiszcza się opłatę w wysokości 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego.

Do którego sądu wnosi się sprawę o stwierdzenie nabycia spadku?

Sądem właściwym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy, właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Jak długo trwa sprawa o stwierdzenie nabycia spadku?

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku w Krakowie trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Czas trwania uzależniony jest od wielu czynników, które adwokat szczegółowo omawia z Klientem podczas wstępnej konsultacji.

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku w Krakowie? Zapraszam

Na co dzień prowadzę sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze sprawą o stwierdzenie nabycia spadku. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4.

Pozostałe sprawy z zakresu prawa spadkowego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne sprawy z zakresu prawa spadkowego, w szczególności sprawy o: dział spadku, zachowek, podważenie testamentu, podważenie wydziedziczenia, Europejskie Poświadczenie Spadkowe, oraz inne sprawy spadkowe z elementem międzynarodowym.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów w sprawach rodzinnych, a także także w sprawach z zakresu: