Wydziedziczenie – Kraków

adwokat w sprawie o podważenie wydziedziczenia

Zdarzają się sytuacje, gdy spadkobierca został wydziedziczony w testamencie przez najbliższego członka rodziny, a zatem – pozbawiony prawa do zachowku. Niejednokrotnie jest tak, że spadkobierca czuje się pokrzywdzony decyzją o wydziedziczeniu, nierzadko też może mieć rację. Nie można wydziedziczyć kogoś z przyczyn błahych, nieistniejących w przepisach bądź też pozornych. Aby wydziedziczenie było skuteczne, muszą spełnione być określone przesłanki.Sprawy spadkowe – w tym w także sprawy o podważenie wydziedziczenia zawsze wiążą się z konfliktem pomiędzy spadkobiercami, towarzyszą im emocje i nie są to sprawy proste. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw spadkowych, który wyjaśni przesłanki wydziedziczenia i oceni, czy wydziedziczenie jest zasadne.

Wydziedziczenie – co to jest?

Wbrew potocznym skojarzeniom wydziedziczenie to nie tylko pominięcie członka rodziny w testamencie. Wydziedziczenie to pozbawienie potencjalnego spadkobiercy ustawowego prawa do zachowku. Jako, że krąg osób uprawnionych do zachowku jest ograniczony do: zstępnych spadkodawcy, małżonka oraz jego rodziców– podobnie ograniczony jest krąg osób, które można wydziedziczyć.

Jakie są przyczyny wydziedziczenia?

Kodeks cywilny wąsko ujmuje przesłanki wydziedziczenia. Zgodnie z art. 1008 kodeksu cywilnego spadkodawca może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli ten: 

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Czy można podważyć wydziedziczenie?

Jeżeli testament jest ważny, to podważyć wydziedziczenie można jedynie w sprawie o zachowek wykazując, że:

 

 • przyczyny wydziedziczenia są nieprawdziwe bądź nie zostały spełnione ustawowe przesłanki wydziedziczenia;
 • spadkodawca przebaczył uprawnionemu z tytułu zachowku

Jak rozpocząć sprawę o podważenie wydziedziczenia?

Jeżeli nie zgadzamy się z wydziedziczeniem zawartym w testamencie i uważamy, że jesteśmy uprawnieni do zachowku, to należy złożyć do sądu pozew o zachowek, w którym oprócz uzasadnienia żądanej kwoty zachowku wskazujemy również, że nie zgadzamy się z wydziedziczeniem. Natomiast jeśli dojdzie do stwierdzenia nieważności testamentu w sprawie o nabycie spadku, to wydziedziczenie także będzie nieważne – tak jakby nigdy do niego nie doszło. Adwokat specjalizujący się w sprawach spadkowych pomoże ocenić, czy argumenty dotyczące bezpodstawności wydziedziczenia są trafione, skompletować odpowiednie dokumenty, wskazać dowody na które należy się powołać oraz realnie ocenić szanse powodzenia sprawy.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o podważenie wydziedziczenia? Na co zwraca uwagę?

W sprawie o zachowek w której strona powołuje się na bezskuteczność wydziedziczenia sąd w szczególności ustala, czy wskazane w testamencie przyczyny wydziedziczenia były prawdziwe oraz czy opisane sytuacje mające uzasadniać wydziedziczenie faktycznie miały miejsce. W tym wypadku niezbędne mogą okazać się zeznania świadków. Pomoc doświadczonego adwokata od spraw spadkowych może być bardzo przydatna, gdyż może on przedstawić sądowi najtrafniejsze argumenty przemawiające na korzyść swojego klienta, doprowadzić do uznania wydziedziczenia za bezskuteczne – a co za tym idzie przyznania stronie zachowku.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o podważenie wydziedziczenia. Na czym polega współpraca?

Jako adwokat od wielu lat prowadzę różne postępowania spadkowe, w tym sprawy o zachowek w których podważane jest wydziedziczenie. Posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające mi na skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w Krakowie i innych miastach. W sprawie o zachowek, w której dochodzi do podważania wydziedziczenia najważniejsze są trafione i możliwe do udowodnienia argumenty, w tym przypadku przed wszczęciem sprawy udzielam kompleksowej analizy stanu faktycznego i udzielam fachowej porady prawnej, aby ocenić szanse na powodzenie podważenia wydziedziczenia.

Prawnik od spadków w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o podważenie wydziedziczenia?

Adwokat mający doświadczenie w sprawach o zachowek i podważenie wydziedziczenia jest w stanie skutecznie zabezpieczyć interesy majątkowe Klienta. Reprezentuję zarówno osoby, które chcą podważyć wydziedziczenie zawarte w testamencie – przedstawiając właściwą argumentację uzasadniającą podważenie wydziedziczenia, a co za tym idzie pomagając uzyskać należny im zachowek, jak też osoby pozwane w sprawie o zachowek, gdy podważane jest wydziedziczenie – wskazując przyczyny i dowody na to, że wydziedziczenie było w pełni uzasadnione, tak aby zachowek w ogóle nie musiał być zapłacony.

  Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie o podważenie wydziedziczenia?

  Podważenie wydziedziczenia następuje w sprawie o zachowek. Są to sprawy majątkowe, a więc punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia w takiej sprawie są przepisy dotyczące stawek minimalnych za czynności adwokackie. Co do zasady wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest zawsze ustalane indywidualnie i określane przed podjęciem się prowadzenia sprawy.

   Z jakimi problemami z zakresu podważenia wydziedziczenia Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

    • Jak można kogoś wydziedziczyć?
    • Jakie są przyczyny wydziedziczenia?
    • Czy można podważyć wydziedziczenie?
    • Kiedy wydziedziczenie jest nieważne?

     Adwokat – wydziedziczenie. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

     Jako adwokat w Krakowie, który specjalizuje się w sprawach spadkowych – także tych skomplikowanych, posiadam wiedzę i doświadczenie oparte na praktyce zdobytej podczas prowadzenia wielu różnych spraw. Pozwala mi to skutecznie i rzetelnie działać w interesie Klienta. Pracuję z zaangażowaniem, oferuję uczciwe i indywidualne podejście do każdej sprawy spadkowej. Reprezentuję przed sądem i udzielam porad prawnych między innymi w sprawach o wydziedziczenie.

     Wydziedziczenie – FAQ. Najczęściej zadawane pytania dotyczące wydziedziczenia i sprawy o podważenie wydziedziczenia.

     Jakie są powody wydziedziczenia?

     Przyczyny wydziedziczenia są ściśle określone w przepisach. Spadkodawca może pozbawić zachowku uprawnionego, gdy ten:

     1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

     2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

     3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

     Kiedy wydziedziczenie jest bezskuteczne?

     W sytuacji, gdy spadkodawca przebaczył spadkobiercy. Także wtedy, gdy wykażemy przed sądem w sprawie o zachowek, że przyczyny wydziedziczenia wskazane w testamencie są nieprawdziwe. Natomiast gdy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku testament zostanie uznany za nieważny, to wydziedziczenie również jest nieważne – tak jakby do niego nie doszło.

     Czy brak kontaktu jest powodem do wydziedziczenia? 

     Odpowiedź nie jest jednoznaczna, to zależy jakim okolicznościom towarzyszy brak kontaktu (np. dziecka z rodzicem). Jeśli brak kontaktu ze strony dziecka spowodowany jest wcześniejszym zachowaniem rodzica (np. nadużywaniem alkoholu, wszczynaniem awantur, znęcaniem, porzuceniem dziecka), to nie może być przyczyną uzasadniającą wydziedziczenie.

     Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej wydziedziczenia w Krakowie? Zapraszam

     W mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie na co dzień prowadzę sprawy spadkowe, w tym sprawy związane z wydziedziczeniem i o podważenie wydziedziczenia. Zapewniam pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną z wydziedziczeniem. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. 

     Pozostałe sprawy z zakresu prawa spadkowego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

     W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne sprawy z zakresu prawa spadkowego, w szczególności sprawy o: nabycie spadku, dział spadku, podważenie testamentu, zachowek, Europejskie Poświadczenie Spadkowe, oraz inne sprawy spadkowe z elementem międzynarodowym.

     Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

     Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: