Rozwód - Kraków

adwokat od spraw rozwodowych

Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Na skali stresu stworzonej przez amerykańskich psychiatrów, znajduje się na wysokiej – drugiej pozycji, zaraz po śmierci współmałżonka. Ilość spraw o rozwód z roku na rok zwiększa się. Z tych przyczyn w obecnych czasach zapotrzebowanie na doradztwo prawne oraz usługi dobrego adwokata od rozwodów wzrasta. Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury w Krakowie posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw rozwodowych. Adwokat posiadający wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne podejście do Klienta i empatię, pomoże przejść przez cały proces rozwodowy. W ramach swojej praktyki jako prawnik od rozwodów w Krakowie, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, w tym spraw o rozwód.

Rozwód – co to jest?

Rozwód – w przeciwieństwie do separacji, jest nieodwracalnym rozwiązaniem małżeństwa, którego może udzielić wyłącznie sąd, jeśli spełnione są przesłanki rozwodu, tj.: czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Jakie są rodzaje rozwodów?

W sprawach o rozwód rozróżniamy: rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzekaniem o winie.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie potocznie nazywany „rozwodem za porozumieniem stron”. Jeśli małżonkowie są zgodni co do rozwodu bez orzekania o winie, to wówczas sąd nie ma obowiązku wskazywać który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia. W takim przypadku adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych pomoże w jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. Pomoc prawna w tym zakresie polega na prawidłowym sporządzeniu pozwu rozwodowego, przygotowaniu Klienta do udziału w rozprawie oraz wsparciu podczas całego procesu o rozwód.

Rozwód z orzekaniem o winie

Nie zawsze możliwe jest ugodowe zakończenie małżeństwa. W przypadku zaistnienia zdrady małżeńskiej, przemocy domowej czy też innych przesłanek wyłącznej winy małżonka może okazać się, że konieczne będzie, aby sąd wskazał, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Zdarza się też tak, że sąd orzeka o winie obojga małżonków. W tym wypadku pomoc adwokata posiadającego doświadczenie w sprawach rozwodowych, może okazać się niezbędna po to, aby przedstawić istotne dowody winy, uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie w sprawie o rozwód albo też uniknąć możliwych dotkliwych konsekwencji finansowych wynikających z orzeczenia o winie w sprawie o rozwód.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rozwód?

Po podjęciu decyzji o rozwodzie konieczne jest ustalenie, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego nie jest trwały, to rozwiązaniem może okazać się separacja. Sąd określa także, czy orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem małoletniego dziecka rozwodzących się stron.

Jak rozpocząć sprawę o rozwód?

Chociaż rozwód dotyczy głównie małżonków, to wywiera wpływ na całą rodzinę, a przede wszystkim małoletnie dzieci. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie się do sprawy rozwodowej jak i samego rozwodu. Jeśli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego to w kolejnym etapie trzeba ustalić, czy orzeczenie rozwodu ma być z wyłącznej winy małżonka, czy też bez orzekania o winie. Tutaj doświadczenie adwokata specjalizującego się w rozwodach jest nieodzowne, gdyż orzeczenie takie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami w przyszłości. W przypadku, gdy sąd orzeka o winie współmałżonka, taki wyrok rozwodowy może nakładać na małżonka wyłącznie winnego obowiązek alimentacyjny. Ponadto warto zastanowić się jak będzie wyglądało wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi po rozwodzie, a także kto i w jakiej wysokości ma płacić alimenty.

Konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz zgodne z procedurą napisanie pozwu o rozwód, a w razie potrzeby wskazanie odpowiednich dowodów winy, opłacenie pozwu i prawidłowe złożenie we właściwym sądzie. Pomoc adwokata od rozwodów przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia sprawy o rozwód.

Co sąd bierze pod uwagę przy rozwodzie? Na co zwraca uwagę?

W pierwszej kolejności w sprawie o rozwód sąd ustala, czy zachodzą przesłanki rozwodu (tj. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego). Następnie przy braku zgody małżonków na nieorzekanie o winie sąd ustala, czy któreś z małżonków ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Ocena powyższego zagadnienia nie zawsze jest łatwa i jednoznaczna. Aby jak najlepiej przygotować się do rozprawy rozwodowej warto skorzystać z porady prawnej doświadczonego adwokata od rozwodów. Prawnik rozwodowy przede wszystkim wyjaśni, jak wygląda rozprawa rozwodowa oraz jakie okoliczności mają znaczenie dla sprawy.

Jak wygląda rozwód, gdy są dzieci?

Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to zawsze dobro dziecka jest brane pod uwagę przez sąd w sprawie o rozwód. Ponieważ w wyroku rozwodowym sąd oprócz ewentualnej winy rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków, a także o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości i które z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, a więc o obowiązku alimentacyjnym. Reasumując, sąd zwraca uwagę na to, czy zaistniały przesłanki do przypisania winy któremuś z małżonków, a także na więzi łączące każdego z rodziców z dziećmi oraz na wysokość usprawiedliwionych potrzeb małoletnich dzieci, wysokość zarobków małżonków oraz ich realne możliwości zarobkowe.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw rozwodowych. Na czym polega współpraca?

W mojej wieloletniej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie pomogłam wielu Klientom w przejściu przez trudny proces o rozwód, oferując porady prawne, kompleksową pomoc i reprezentację w sądzie w zakresie: rozwodu bez orzekania o winie, rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi, władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci, alimentów na współmałżonka, a także w zakresie podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Dla Klienta istotne jest także, aby adwokat od rozwodów pomógł ograniczyć ryzyko konsekwencji finansowych. Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury oferuje pomoc prawną podczas wszystkich etapów rozwodu.

Niebagatelne znaczenie w sprawie o rozwód ma dobro małoletnich dzieci, w tym zakresie trzeba podjąć decyzje jak będzie wykonywana władza rodzicielska po rozwodzie, jak będą przebiegały kontakty drugiego rodzica z dziećmi oraz co istotne – jaka będzie wysokość alimentów. Dobra argumentacja prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych połączona z doświadczeniem pomoże wskazać sądowi realne i usprawiedliwione koszty utrzymania małoletnich dzieci, tak aby możliwe było uzyskanie alimentów w odpowiedniej wysokości. Działa to także w drugą stronę – adwokat rozwodowy może pomóc, aby orzeczone od obowiązanego alimenty nie były wygórowane.

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie oferuje pomoc prawną zarówno w zakresie napisania pozwu o rozwód, jak też odpowiedzi na pozew, jeśli strona otrzymała pozew o rozwód, poprzez udział w całej sprawie rozwodowej, sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach, aż do uzyskania wyroku rozwodowego oraz w razie potrzeby w postępowaniu odwoławczym (apelacja, odpowiedź na apelację).

Adwokat Karolina Stachura ma także doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych gdy małżonkiem jest cudzoziemiec, gdy ślub był zawarty za granicą oraz gdy konieczne jest regulowanie kontaktów małoletnich dzieci mieszkających w Polsce z rodzicem, który mieszka za granicą, a także specjalizuje się w sprawach tzw. uprowadzeń rodzicielskich prowadzonych na podstawie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Prawnik od rozwodów w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych?

Dla osób chcących się rozwieść oraz dla osób pozwanych o rozwód – świadczę pomoc prawną w obydwu przypadkach. Przygotowując się do rozwodu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doświadczonego adwokata. Podczas prowadzenia spraw o rozwód potrzebna jest nie tylko wiedza, doskonała znajomość przepisów prawa rodzinnego i procedury, ale specyfika spraw rozwodowych wymaga przede wszystkim empatycznego podejścia do trudnej sytuacji Klienta. Dobry adwokat od rozwodów potrafi pomóc w wyborze najrozsądniejszego sposobu postępowania w sprawie o rozwód, a nierzadko także przyczynić się do porozumienia się małżonków w istotnych kwestiach dotyczących ich procesu rozwodowego. W swojej praktyce reprezentowania Klientów w sprawach rozwodowych w ramach prowadzonej kancelarii w Krakowie, zawsze staram się, aby proces wiązał się z jak najmniejszym stresem dla osoby rozwodzącej się i aby przebiegał możliwie szybko i sprawnie.

O ile w sytuacji chęci złożenia pozwu o rozwód strona może mieć sporo czasu do namysłu i możliwość wielu konsultacji z adwokatem specjalizującym się w sprawach rozwodowych, o tyle strona pozwana, która właśnie odebrała pozew o rozwód wysłany z sądu, najczęściej na przygotowanie odpowiedzi ze swoim stanowiskiem ma 14 dni. W takim wypadku nie warto zwlekać ze zgłoszeniem się do właściwej kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w sprawach o rozwód. Zdarza się, że osoba, która nie złoży w terminie odpowiedzi na pozew pozbawia się możliwości obrony w sprawie o rozwód. Warto uniknąć takiej sytuacji zwracając się po pomoc do prawnika rozwodowego.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy rozwodowej ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

Z jakimi problemami z zakresu rozwodów Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

 • rozwód z winą czy bez orzekania o winie?
 • jakie są powody winy w sprawie o rozwód?
 • czy sprawa o rozwód trwa długo?
 • jak wygląda rozprawa rozwodowa? o co pyta sąd?
 • na jakie alimenty na dzieci mogę liczyć po rozwodzie?
 • mąż/żona mieszka obecnie w moim domu, czy po rozwodzie mogę żądać, aby się wyprowadził/ła?
 • mąż jest agresywny, czy mogę zakazać mu kontaktów z dziećmi po rozwodzie?
 • zostałam/łem zdradzona/y przez męża/żonę, ale nie mam dowodów, czy mogę żądać rozwodu z winy drugiej strony?
 • co daje orzeczenie o winie?
 • czy mogę domagać się w sprawie o rozwód alimentów od współmałżonka?
 • ile kosztuje rozwód?
 • żona utrudnia mi kontakty z dzieckiem, co mogę zrobić?
 • co to jest plan rodzicielski/plan wychowawczy? 
 • w jakiej wysokości alimenty muszę płacić na dzieci po rozwodzie?
 • czy jeśli w trakcie trwania sprawy o rozwód zwiążę się z inną osobą to sąd orzeknie rozwód z mojej winy?
 • czy muszę przyjść na rozprawę rozwodową?

Adwokat od rozwodów. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o rozwód doskonale rozumiem specyfikę postępowań rodzinnych i trudną sytuację osoby, która zwraca się do mnie o pomoc prawną w sprawie o rozwód. Mając na względzie wpływ jaki ma rozwód na całą rodzinę, a szczególnie na małoletnie dzieci, jestem w stanie racjonalnie, rzeczowo i profesjonalnie udzielić pomocy prawnej, dbając przy tym o uszanowanie i zrozumienie emocji Klienta.

Rozwody – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy rozwodowe

Czy można się rozwieść bez wizyty w sądzie?

Nie. W polskim systemie prawnym uzyskanie rozwodu możliwe jest jedynie poprzez orzeczenie sądu.

Co się dzieje po złożeniu pozwu rozwodowego?

Sąd doręcza pozew stronie pozwanej wzywając do złożenia odpowiedzi na pozew, a następnie wyznacza termon rozprawy.

Ile wynosi opłata za rozwód? 

Opłata sądowa w sprawach o rozwód wynosi 600 zł, w przypadku rozwodu bez orzekania o winie po zakończeniu sprawy sąd zwraca powodowi 300 zł oraz obciąża stronę pozwaną kwotą w wysokości 150 zł – kwota 150 zł jest więc ostateczną opłatą od pozwu w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. W razie orzeczenia o winie jednego z małżonków jest on zobowiązany do poniesienia pełnej opłaty w wysokości 600 zł.

Do którego sądu wnosi się pozew o rozwód? 

Sądem właściwym w sprawach o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu ma jeszcze miejsce zamieszkania.

Jak długo trwa sprawa rozwodowa? 

Sprawa o rozwód w Krakowie trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Czas trwania uzależniony jest od wielu czynników, które adwokat szczegółowo omawia z Klientem podczas wstępnej konsultacji.

Rozwód z winą czy bez orzekania o winie? 

Odpowiedź na to pytanie zawsze wymaga szczegółowej analizy ze strony adwokata. Dobry adwokat rozwodowy jest w stanie doradzić Klientowi w taki sposób, aby decyzja była rozsądna i przemyślana. Niebagatelne znaczenie ma kwestia dysponowania odpowiednimi dowodami na poparcie naszych twierdzeń. Konieczne jest też zadanie sobie pytania jak bardzo istotny jest dla nas czas trwania sprawy o rozwód. Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie trwają najdłużej, czasami żądanie orzekania o winie jest w pełni uzasadnione okolicznościami i możliwymi korzyściami w przyszłości. W każdym przypadku adwokat skutecznie pomoże podjąć najlepszą i najkorzystniejszą dla Klienta decyzję, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

Jak przygotować się do rozwodu? 

W pierwszej kolejności warto zasięgnąć porady prawnej u doświadczonego adwokata. Moja kancelaria adwokacka w Krakowie podczas wstępnej konsultacji rozwodowej pomoże ułożyć plan działania oraz zostaną omówione wszystkie możliwe opcje. Adwokat w sprawie o rozwód działa w porozumieniu z Klientem i na jego rzecz. Adwokat pomoże także przygotować się do rozprawy w sądzie, szczegółowo wyjaśniając jej przebieg.

Rozwód czy separacja? 

Separacja nie jest rozwiązaniem małżeństwa, jest odwracalna, jednak wywołuje określone skutki i konsekwencje prawne, takie jak w przypadku rozwodu. Oznacza to, że pomimo, iż małżeństwo trwa, to sąd orzeka o władzy rodzicielskiej, alimentach, kontaktach z dzieckiem, a także ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Separacja może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy rozkład pożycia małżeńskiego nie jest trwały, ocenę tej przesłanki warto powierzyć adwokatowi podczas porady prawnej w zakresie rozwodu czy separacji. W ramach porady prawnej adwokat pomoże zrozumieć różnice pomiędzy rozwodem a separacją i podjąć najlepszą decyzję co do wyboru dalszego postępowania. Separacja może także być rozwiązaniem ze względów światopoglądowych.

Czy muszę mieć adwokata w sprawie o rozwód? W internecie są przecież dostępne wzory pozwu o rozwód

 Udział adwokata w postępowaniu rozwodowym oraz każdym postępowaniu przed sądem jest rekomendowany z wielu względów. Napisanie samego pozwu o rozwód nie jest jedyną ani nawet główną czynnością, którą wykonuje adwokat podczas reprezentowania strony w sprawie o rozwód. Szczególne znaczenie profesjonalna pomoc adwokata ma wówczas, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, gdy jest spór co do władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, czy też kwestia orzekania o winie. Adwokat jako profesjonalista posiada wiedzę i doświadczenie, pomoże wyjaśnić często niezrozumiałe dla strony pojęcia, przedstawi praktykę orzeczniczą, czyli wyjaśni, jak w podobnych sprawach orzekają sądy. Adwokat pomoże wskazać i zgromadzić przydatne i mające znaczenie w sprawie o rozwód dowody oraz wyjaśni, dlaczego proponuje przedstawić jedne, a odrzucić inne. A w końcu adwokat z wieloletnią praktyką na co dzień ma do czynienia z rozprawami w sądzie oraz skomplikowanymi procedurami, pomoże więc stronie zredukować stres związany z toczącą się sprawą o rozwód, przejmując na siebie wszelkie czynności konieczne do wykonania podczas procesu sądowego. Praktyka pokazuje, że strony niejednokrotnie trafiają do adwokata, gdy jest już za późno, a etap postępowania jest albo końcowy, sprawa toczy się nie po myśli strony, zapadły już niejednokrotnie nieodwracalne decyzje, strona nie wiedziała o prekluzji dowodowej lub o terminach sądowych albo wręcz jest już po wyroku pierwszej instancji, niekorzystnym dla strony i poszukuje ona adwokata na etapie apelacji. Na tym etapie szereg czynności jest już niemożliwych do wykonania, a także ciężko czy też niemożliwym jest odwrócenie niekorzystnych rozwiązań przyjętych podczas sprawy o rozwód. Jak wynika z praktyki straty wynikające z zaniechania skorzystania z pomocy adwokata mogą znacznie przekroczyć wynagrodzenie pełnomocnika. Adwokat od rozwodów Kraków pomoże przeprowadzić proces od początku do końca.

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej rozwodu w Krakowie? Zapraszam

Na co dzień prowadzę sprawy rodzinne, w tym sprawy o rozwód. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze sprawą o rozwód. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

Pozostałe sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż rozwód sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o: separacjępodział majątku wspólnegoustanowienie rozdzielności majątkowejalimentyustalenie kontaktów z dzieckiemwładzę rodzicielskąistotne sprawy dzieckaustalenie i zaprzeczenie ojcostwauprowadzenie dziecka za granicę (konwencja haska) oraz inne sprawy rodzinne z elementem międzynarodowym, a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: