Zachowek - Kraków

adwokat w sprawie o zachowek

Często przychodzą Państwo do mnie w sytuacji, gdy zostaliście pominięci w testamencie albo przeciwnie – pozwani o zachowek. Pojawia się wtedy wiele pytań, takich jak: co to jest zachowek, kto jest uprawniony do zachowku czy też jaka jest wysokość zachowku. Jako adwokat w Krakowie specjalizujący się w prawie spadkowym pomagam moim Klientom w sprawach o zachowek – zarówno w uzyskaniu należnego zachowku jak też w uniknięciu zapłaty zbyt wygórowanego zachowku. Co istotne – w sprawach o zachowek można też podważyć bezpodstawne wydziedziczenie. Sprawy spadkowe – w tym w szczególności sprawy o zachowek przeważnie zawsze wiążą się z konfliktem pomiędzy spadkobiercami, nie są to sprawy proste. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw spadkowych.

Zachowek – co to jest?

Zachowek to rodzaj roszczenia majątkowego przysługującego najbliższej rodzinie (zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy), którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Krąg osób uprawnionych do zachowku jest zatem bardziej ograniczony niż krąg spadkobierców ustawowych– nie obejmuje bowiem przykładowo rodzeństwa spadkodawcy. Przepisy dotyczące zachowku znajdą zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu.

Ile wynosi zachowek?

Ile wynosi zachowek?

Ile wynosi zachowek?

Uprawnionemu przysługuje zachowek stanowiący 1/2 udziału spadkowego, który otrzymałby dziedzicząc ustawowo, a jeżeli jest małoletni albo trwale niezdolny do pracy to 2/3 tego udziału. 

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak oblicza się zachowek?

Do obliczenia zachowku konieczne jest ustalenie wartości spadku. Ustalając wartość spadku bierze się pod uwagę nie tylko aktywa będące własnością spadkodawcy w chwili śmierci, ale także darowizny dokonane za życia spadkodawcy oraz zapisy windykacyjne dokonane w testamencie. Przy obliczaniu zachowku nie wlicza się do schedy spadkowej:

 

   • drobnych darowizn
   • darowizn dokonanych przed urodzeniem się zstępnych (gdy zachowek należy się zstępnym)
   • darowizn uczynionych przez spadkodawcę przed zawarciem małżeństwa (gdy zachowek należy się małżonkowi)
   • darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku

Kto musi zapłacić zachowek?

Osobą zobowiązaną z tytułu zachowku jest w pierwszej kolejności spadkobierca. Jeżeli jednak nie jest on w stanie spełnić świadczenia, uprawniony może żądać od osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny doliczony do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Osoba ta jest jednak obowiązana do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego. Jeżeli jednak osoba, na rzecz której dokonano zapisu windykacyjnego, sama jest uprawniona do zachowku, ponosi ona odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej własny zachowek.

W dalszej kolejności zobowiązany do zapłaty zachowku jest obdarowany z tytułu darowizny. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

Oznacza, to że jeżeli wartość darowizny była niższa niż należny zachowek – zobowiązany odpowiada tylko w graniach wartości darowizny.

Co ważne – najnowsze przepisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie zapłaty zachowku, obecnie więc osoba zobowiązana do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku może żądać odroczenia terminu jego płatności, rozłożenia go na raty, a w wyjątkowych przypadkach – jego obniżenia, przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej uprawnionego do zachowku oraz obowiązanego do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku.

Jak rozpocząć sprawę o zachowek?

Jeżeli osoba zobowiązana do zapłaty zachowku nie robi tego dobrowolnie, uprawniony z tytułu zachowku może wnieść do sądu pozew o zachowek. Właściwość sądu zależeć będzie od wysokości dochodzonego zachowku – jeśli przewyższy kwotę 75 000 zł – właściwy będzie sąd okręgowy, jeżeli nie, to właściwy będzie sąd rejonowy. Adwokat spadkowy pomaga przeprowadzić sprawę o zachowek, skompletować dokumenty i kompleksowo zadbać o interesy Klienta.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o zachowek? Na co zwraca uwagę?

W sprawie o zachowek sąd musi ustalić krąg spadkobierców oraz osoby uprawnione do zachowku, a także wartość spadku. Sprawa o zachowek głównie opiera się na dokumentach oraz opinii biegłych. Nie bez znaczenia może być jednak dowód z przesłuchania stron i świadków – szczególnie, gdy sprawa dotyczy także uznania za bezskuteczne wydziedziczenia. W takim wypadku pomoc doświadczonego adwokata od spraw spadkowych może być bardzo przydatna, gdyż może on przedstawić sądowi najtrafniejsze argumenty, przemawiające na korzyść swojego klienta. 

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o zachowek. Na czym polega współpraca?

Jako adwokat od wielu lat prowadzę różne postępowania spadkowe, w tym sprawy o zachowek. Posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające mi na skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w Krakowie i innych miastach. W sprawie o zachowek:

 

 • Wskazuję jakie dokumenty będą niezbędne oraz pomagam w uzyskaniu ich
 • Pomagam w negocjacjach ugodowych
 • Reprezentuję uprawnionych do zachowku jak i pozwanych o zachowek
 • Sporządzam pozew o zachowek, a także odpowiedź na pozew oraz dalsze pisma procesowe
 • Czuwam nad przebiegiem postępowania 
 • Uczestniczę w rozprawach 
 • W razie potrzeby sporządzam zarzuty do opinii biegłego
 • Podczas całego postępowania odpowiadam na wszelkie pytania i wątpliwości Klienta związane ze sprawą o zachowek 

Prawnik od zachowku w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o zachowek?

Adwokat mający doświadczenie w sprawach o zachowek jest w stanie skutecznie zabezpieczyć interesy majątkowe Klienta. Udzielam porad prawnych i reprezentuje w sądzie między innymi w sprawach o nabycie spadku, dział spadku, podważenie testamentu, podważenie wydziedziczenia oraz w sprawach spadkowych z elementem międzynarodowym, w tym w sprawach o Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Doradzam także w kwestii testamentu– jak powinien być sporządzony, aby był ważny i najpełniej wyrażał ostatnią wolę oraz w kwestii wydziedziczenia. W sprawach o zachowek reprezentuję zarówno uprawnionych do zachowku – pomagając uzyskać należny im zachowek, jak też osoby pozwane w sprawie o zachowek – dbając o to, aby zachowek który muszą zapłacić nie był zawyżony, a w określonych wypadkach w ogóle nie musiał być zapłacony.

  Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie o zachowek?

  Sprawy o zachowek są sprawami majątkowymi, a więc punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia w sprawie o zachowek są przepisy dotyczące stawek minimalnych za czynności adwokackie. Co do zasady wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest zawsze ustalane indywidualnie i określane przed podjęciem się prowadzenia sprawy.

   Z jakimi problemami z zakresu zachowku Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

   • Komu należy się zachowek?
   • Ile wynosi zachowek?
   • Czy roszczenie o zachowek się przedawnia?

    Adwokat – zachowek. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

    Jako adwokat w Krakowie, który specjalizuje się w sprawach spadkowych – także tych skomplikowanych. Posiadam wiedzę i doświadczenie oparte na praktyce, które pozwalają mi skutecznie i odpowiedzialnie działać w interesie Klienta. Pracuję z zaangażowaniem, oferuję uczciwe i indywidualne podejście do każdej sprawy spadkowej. Reprezentuję przed sądem i udzielam porad prawnych między innymi w sprawach o zachowek.

    Zachowek – FAQ. Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawy o zachowek

    Ile kosztuje sprawa o zachowek?

    Opłata sądowa od pozwu o zachowek wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Na przykład, jeśli domagamy się zapłaty zachowku w wysokości 50.000 zł, to opłata sądowa wyniesie 2.500 zł

    Czy roszczenie o zachowek się przedawnia?

    Roszczenie o zachowek przedawnia się w terminie 5 lat od ogłoszenia testamentu. Termin ten może być także liczony od dnia otwarcia spadku – tj. śmierci spadkodawcy– w przypadku, gdy roszczenie kierowane jest do osoby, która otrzymała zapis windykacyjny lub darowiznę.

    Czy można pozbawić kogoś prawa do zachowku? 

    Aby pozbawić uprawnionego prawa do zachowku, trzeba skutecznie wydziedziczyć go w testamencie. Art. 1008 kodeksu cywilnego zawiera katalog zamknięty przyczyn wydziedziczenia i tylko z takich przyczyn można kogoś wydziedziczyć.

    Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej zachowku w Krakowie? Zapraszam

    W mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie na co dzień prowadzę sprawy spadkowe, w tym sprawy o zachowek. Oferuję pomoc prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną ze sprawą o dział spadku. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. 

    Pozostałe sprawy z zakresu prawa spadkowego, które są specjalnością mojej kancelarii adwokackiej

    W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie doradzam i prowadzę także inne niż o zachowek sprawy z zakresu prawa spadkowego, w szczególności sprawy o: nabycie spadku, dział spadku, podważenie testamentu, podważenie wydziedziczenia, Europejskie Poświadczenie Spadkowe, oraz inne sprawy spadkowe z elementem międzynarodowym.

    Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

    Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: