Zasiedzenie - Kraków

adwokat od spraw o zasiedzenie

Kancelaria adwokacka adwokat Karoliny Stachury w Krakowie posiada doświadczenie w zakresie spraw o zasiedzenie, które od lat z powodzeniem prowadzi dla Klientów. Adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych – w tym o zasiedzenie, posiadający wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić postępowanie o zasiedzenie z satysfakcjonującym wynikiem dla Klienta. W ramach swojej praktyki jako prawnik w Krakowie, oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, w tym spraw o zasiedzenie.

Zasiedzenie – co to jest?

Zasiedzenia polega na nabyciu własności rzeczy w wyniku posiadania jej przez określony prawem czas. Posiadanie musi mieć charakter samoistny, co oznacza władanie rzeczą jak właściciel. Do kategorii tych zachowań zaliczyć należy w szczególności: płacenie podatków za rzecz, remont, dokonywanie upraw bądź oddanie jej w najem.

Zasiedzenie nieruchomości?

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny. Jeżeli natomiast uzyskał posiadanie w złej wierze termin zasiedzenia wynosi lat trzydzieści.

Ze względu na majątkową i społeczną wartość nieruchomości terminy ich zasiedzenia są dosyć długie. Stąd pewnym ułatwieniem w nabyciu własności w drodze zasiedzenia jest możliwość doliczenia okresu posiadania poprzedniego posiadacza– przepis ten znajdzie zastosowanie w szczególności w sytuacji dziedziczenia na podstawie prawa spadkowego. Z uwagi na to, iż spadkobiercy wchodzą w ogół praw i obowiązków zmarłego, a zalicza się do tej kategorii także posiadanie samoistne– mogą doliczyć sobie okres posiadania poprzednika i w ten sposób niejako skrócić wymagany okres własnego posiadania.

Zasiedzenie ruchomości

Przepisy dotyczące nabycia przez zasiedzenie ruchomości, są bardziej ograniczone niż te dotyczące nabycia nieruchomości. Zgodnie z kodeksem cywilnym posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze. Wobec tego nigdy nie można nabyć ruchomości w złej wierze.

Zasiedzenie służebności

Nabycie przez zasiedzenie dotyczy również służebności, w tym służebności gruntowej. Służebność gruntowa to prawo polegające na obciążeniu jednej nieruchomości – tj. nieruchomości obciążonej celem zwiększenia użyteczności innej nieruchomości – tj. nieruchomości władnącej. Przykładem jest droga konieczna.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zasiedzieć nieruchomość?

Konieczne jest samoistne posiadanie nieruchomości przez 20 lat. Jeśli natomiast posiadanie jest w złej wierze, to musi upłynąć 30 lat.

Dobra i zła wiara przy zasiedzeniu nieruchomości

Przy nabyciu nieruchomości na własność przez zasiedzenia niezwykle istotne są pojęcia dobrej i złej wiary. Dobra wiara oznacza, iż posiadacz ma uzasadnione przekonanie, iż przysługuje mu własność– taka sytuacja będzie mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy po latach okaże się, że umowa nabycia nieruchomości była nieważna, jeśli nabywca nie wiedział o tej okoliczności. W takiej sytuacji nabycie posiadania nastąpi w dobrej wierze i znajdzie zastosowanie 20– letni termin. Zła wiara posiadacza oznacza natomiast, iż nie ma on uzasadnionego przekonania, że przysługuje mu własność– zgodnie z orzecznictwem sądowym nie można przypisać dobrej wiary nabywcy nieruchomości, jeśli nie dochowano wymogów co do formy czynności prawnej (tj. zawarcia umowy w formie aktu notarialnego). Wymogi te są bowiem powszechnie znane i służą ochronie obrotu.

Adwokat Karolina Stachura Kraków

Mój priorytet to Twoje prawa
Skonsultuj swoją sprawę z doświadczonym adwokatem

Działalność mojej kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, reprezentowanie Klientów przed innymi organami państwowymi, prokuraturami, urzędami, a także negocjowanie ugód i uczestnictwo w spotkaniach mediacyjnych. Swoją pomoc prawną świadczę w Krakowie i okolicach, ale także na terenie całego kraju.

Jak rozpocząć sprawę o zasiedzenie?

Chociaż nabycie własności następuje z mocy prawa, gdy upłynie termin zasiedzenia, to do stwierdzenia tego nabycia nieruchomości przez zasiedzenie konieczne jest orzeczenie sądu. Sądem właściwym jest sąd miejsca położenia nieruchomości. Żeby zasiedzieć nieruchomość należy złożyć wniosek do sądu wykazując przesłanki zasiedzenia. Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie wynosi 2000 zł.

Co sąd bierze pod uwagę w sprawie o zasiedzenie? Na co zwraca uwagę?

Sąd ustala czy zaistniały przesłanki zasiedzenia, tj. czy było samoistne posiadanie oraz czy upłynął ustawowy okres samoistnego posiadania. Jak już zostało wskazane możliwe jest doliczenie czasu posiadania przez poprzedniego posiadacza (najczęściej spadkodawcę). Trzeba pamiętać, że dotychczasowy właściciel nieruchomości może bronić swoich praw i nie zgadzać się na zasiedzenie. W tym celu może także powoływać określone dowody. Niezwykle ważne w sprawie o zasiedzenie jest prawidłowe wskazanie osoby, która nieruchomość ma zasiedzieć. Zdarza się tak, że w trakcie postępowania okazuje się, że także inne osoby posiadały nieruchomość jak właściciel albo że wnioskodawca nie uwzględnił we wniosku współmałżonka. Sąd z urzędu nie wyprostuje tych nieścisłości i może skutkować to oddaleniem wniosku o zasiedzenie, gdyż sąd jest związany wnioskiem. Dlatego tak ważna jest pomoc adwokata, który specjalizuje się w sprawach o zasiedzenie, gdyż w sprawach takich bardzo łatwo popełnić błąd.

Usługi kancelarii adwokackiej w zakresie spraw o zasiedzenie. Na czym polega współpraca?

W mojej wieloletniej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie pomogłam wielu Klientom w uzyskaniu postanowienia o zasiedzeniu na ich rzecz nieruchomości. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i nie popadam w rutynę. Na bieżąco śledzę orzecznictwo dotyczące zasiedzenia, tak aby nic nie mogło mnie zaskoczyć podczas prowadzenia sprawy o zasiedzenie. Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego – w tym spraw o zasiedzenie. Udzielam porad prawnych, analizuję stan faktyczny tak, aby możliwie najpełniej udzielić pomocy prawnej Klientowi i ocenić szanse powodzenia w sprawie o zasiedzenie. Sporządzam wnioski o zasiedzenie, a także odpowiedzi na wnioski, pisma procesowe, wnioski dowodowe w sprawie o zasiedzenie. Reprezentuje także w postępowaniu odwoławczym.

Prawnik od zasiedzenia w Krakowie. Komu pomaga adwokat specjalizujący się w sprawach o zasiedzenie?

W sprawie o zasiedzenie konieczne jest orzeczenie sądu, mimo że do samego zasiedzenia dochodzi z mocy prawa. Dlatego w sprawach o zasiedzenie adwokat jest niezwykle pomocny. Chcesz ustalić, czy możesz ubiegać się o zasiedzenie? Potrzebujesz porady w sprawie o zasiedzenie? A może ktoś złożył wniosek o zasiedzenie nieruchomości, której jesteś właścicielem? We wszystkich tych przypadkach oferuję pomoc prawną, udzielam porad prawnych oraz reprezentuję przed sądem podczas całego postępowania o zasiedzenie.

Ile kosztuje pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach o zasiedzenie?

Wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy o zasiedzenie zależy od wielu czynników i ustalane jest zawsze indywidualnie i określane przed podjęciem się reprezentowania Klienta przed sądem.

Z jakimi problemami z zakresu zasiedzenia Klienci najczęściej zgłaszają się do kancelarii adwokackiej?

 • Kiedy możliwe jest zasiedzenie?
 • Ile kosztuje zasiedzenie?
 • Od kiedy liczy się zasiedzenie?
 • O co pyta sąd w sprawie o zasiedzenie?
 • Jak udowodnić zasiedzenie?
 • Kiedy zasiedzenie jest niemożliwe?

Adwokat zasiedzenie. Co wyróżnia moją kancelarię adwokacką?

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o zasiedzenie posiadam doświadczenie, pozwalające mi na właściwą i rzetelną ocenę sytuacji oraz czy spełnione są przesłanki zasiedzenia. Prowadząc jako adwokat sprawy o zasiedzenie spotykam się z różnymi sytuacjami prawnymi i faktycznymi, które nierzadko są bardzo podobne w wielu sprawach. Podchodzę do sprawy z pełnym zaangażowaniem i uważnością, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w działaniu na rzecz Klienta.

Zasiedzenie – FAQ. Najczęściej zadawane pytania o sprawy o zasiedzenie

Kiedy zasiedzenie nie jest możliwe?

Zasiedzenie nieruchomości jest niemożliwe na przykład wówczas, gdy posiadanie jest zależne (najem, dzierżawa)

Ile trwa bieg zasiedzenia?

30 lat w przypadku, gdy posiadacz samoistny wie, że istnieje inny właściciel nieruchomości (zła wiara) natomiast 20 lat, gdy posiadacz jest w dobrej wierze (ma przekonanie, że jest właścicielem nieruchomości)

Ile wynosi opłata w sprawie o zasiedzenie? 

Opłata sądowa w sprawach o zasiedzenie wynosi 2000 zł.

Jak udowodnić zasiedzenie? 

Dowodami w sprawie o zasiedzenie są przede wszystkim:

   • zeznania świadków;
   • dokumenty potwierdzające opłaty za podatek od nieruchomości;
   • faktury wskazujące na wykonanie remontów; 
   • wypis z rejestru gruntów
   • inne – w zależności od stanu faktycznego.

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej zasiedzenia w Krakowie? Zapraszam

Na co dzień prowadzę sprawy cywilne, w tym sprawy o zasiedzenie. W ramach konsultacji prawnej oferuję analizę stanu faktycznego pod kątem prawnym, celem ustalenia, czy istnieją przesłanki zasiedzenia, a także reprezentację przed sądem w sprawie o zasiedzenie. Odpowiem na każde pytanie i wątpliwość związaną z zasiedzeniem. Moja kancelaria znajduje się w Krakowie, przy ul. Józefitów 9/4. W celu umówienia spotkania proszę o kontakt pod numerem telefonu 536-260-716 albo mailowo na adres kancelaria@adwokatstachura.pl

 

Pozostałe sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których specjalizuje się moja kancelaria adwokacka

W swojej praktyce w kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielam porad prawnych i prowadzę także inne niż o zasiedzenie sprawy z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy o: zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, rozliczenie konkubinatu, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, skarga pauliańska (uznanie czynności prawnej za bezskuteczną), odwołanie darowizny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Inne gałęzie prawa, w których udzielam pomocy prawnej jako doświadczony adwokat

Udzielam porad prawnych i reprezentuję Klientów także w sprawach z zakresu: